Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 20/7/2017, tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 6 tháng đầu năm 2017.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy về kết quả thực hiện  6 tháng đầu năm 2017, đồng thời tiến kiểm tra hồ sơ tạm ứng 6 tháng đầu năm, kết quả như sau:

Kết quả quản lý bảo vệ rừng:

          - Đơn vị đã quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Việc giám sát các hộ nhận khoán nghiêm, chặt chẻ. Công tác quản lý bảo vệ rừng luôn được quan tâm, các cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng luôn phối hợp Trạm QLBVR Khe Hụp tiến hành nhiều đợt kiểm tra, truy quét rừng tự nhiên. Qua việc kiểm tra rừng chưa phát hiện hiện tượng chặt phá rừng, lấn rừng trái phép.

- Đơn vị thành lập ban chỉ đạo thường xuyên quản lý, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác QLBVR và cung ứng dịch vụ môi trường rừng do đồng chí giám đốc làm trưởng ban và các thành viên thuộc các phòng nghiệp vụ trong đơn vị.                                                                                                                Về công tác nghiệm thu:

Đơn vị đã và đang tiến hành nghiệm thu bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm 2017 của trạm và hộ nhận khoán.

          Nhìn chung tình hình rừng tương đối ổn định, các vụ việc được phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời. Trên địa bàn không có điểm nóng về tình trạng khai thác lâm sản trái phép, không xảy ra cháy rừng.

Về công tác trồng rừng thay thế:

Trong 6 tháng đầu năm, Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy đã tổ chức công tác chăm sóc rừng trồng thay thế tổng diện tích chăm sóc: 42,41 ha

Trong đó: 

                   - Chăm sóc rừng trồng lần 1, năm thức hai: 24,53 ha.

                   - Chăm sóc rừng trồng lần 1, năm thức nhất: 17,88 ha

Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Đơn vị tiến hành nghiệm thu công tác chăm sóc được Hội đồng phúc tra nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu. Hiện nay đơn vị đang chuẩn bị triển khai công tác chăm sóc lần hai.

Trên diện tích 13,24 ha khoảnh 9 tiểu khu 176 rừng trồng năm 2015, tại lô a3,a4 hiện tượng cây Keo chết khô theo đám, một số cây có hiện tượng vàng lá, héo, đơn vị đã có Báo cáo số 63/BC - BQL - QLBVR ngày 18/5/2017. Đơn vị đã tổ chức trồng dặm trên toàn diện tích 13,24 ha.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng củng đề nghị Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy chỉ đọa hộ nhận khoán, phối kết hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Thủy, Trạm Kiểm lâm lòng hồ thủy điện Bình Điền, Đội Kiểm lâm cơ động số 1 tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, truy quét ở các vị trí, tuyến trọng điểm dễ xảy ra phá rừng và khai thác khoáng sản; Về hồ sơ trồng rừng thay thế, đơn vị cần tập trung, kiểm tra, giám sát trong việc lập hồ sơ trồng rừng thay thế, trách việc sai sót, chậm tiến độ trong việc thanh quyết toán; Thủ tục lập hồ sơ, đề nghị đơn vị lưu ý các lỗi thường mắc phải trong quá trình lập thủ tục hồ sơ đã được nêu ra trong hội nghị triển khai kế hoạch chi trả tiền DVMTR năm 2017.                                                                     Sau đợt kiểm tra, giám sát, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy cần gấp rút hoàn thiện thủ tục, hồ sơ tạm ứng 6 tháng đầu năm gửi về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để tiến hành kiểm tra, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đúng thời gian quy định.

                                                                             Thanh Hiếu

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan