Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhằm mục đích hoàn thiện bộ chỉ số giám sát, báo cáo trong chi trả dịch vụ môi trường rừng ở cấp tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Tổ chức WWF Việt Nam tổ chức thử nghiệm bộ công cụ giám sát, báo cáo thực hiện chính sách chi trả DVMTR đối với các chủ rừng là tổ chức nhà nước, cộng đồng, nhóm hộ.

Ở lần thử nghiệm này, sau khi được nghe báo báo, góp ý chỉnh sửa của các chủ rừng về bộ công cụ giám sát, báo cáo, cán bộ chuyên viên Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng  trực tiếp thử nghiệm viết số liệu ngay trên bộ biểu mẫu giám sát, báo cáo. Qua việc thử nghiệm trên biểu mẫu, một lần nữa hiệu chỉnh, thống nhất và hoàn thiện biểu mẫu.

Sau đợt thử nghiệm này, sẽ sớm có sản phẩm là bộ biểu mẫu giám sát, báo cáo được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng hiệu quả./.

 

                        Thanh Hiếu        

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan