Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 12/07/2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với tổ chức WWF Việt Nam tổ chức cuộc họp đánh giá thử nghiệm để lấy ý kiến hiệu chỉnh bộ công cụ giám sát, báo cáo trong chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cuộc họp với sự tham gia của các đại biểu đến từ Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Ban Quản lý Rừng phòng hộ: A Lưới, Nam Đông; Hạt Kiểm lâm các huyện: A Lưới, Nam Đông và chủ rừng là cộng đồng thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. Mở đầu cuộc thảo luận, ông Phạm Ngọc Dũng Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã nêu lên những điểm được và chưa được của bộ công cụ giám sát, báo cáo sau khi thí điểm tại một số huyện, sau đó ông Trần Quốc Cảnh Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trình bày kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và nội dung các mẫu biểu đã chỉnh sửa.

 Sau khi tổ chức họp thảo luận lấy ý kiến tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng lần 1 và đi khảo sát tại địa bàn các huyện A Lưới, Nam Đông và Phong Điền, cuộc họp này là lần cuối để lấy ý kiến hiệu chỉnh bộ công cụ giám sát, báo cáo trước khi đưa bộ công cụ giám sát, báo cáo tập huấn rộng rãi trên địa bàn tỉnh. 

 Bộ chỉ số giám sát, báo cáo gồm 3 phần: Hệ thống tổ chức, tuần tra bảo vệ rừng và quản lý sử dụng tiền. Với ba phần rõ ràng như vậy bộ chỉ số đã nêu rõ được tình hình thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại từng đơn vị. Sau một ngày làm việc, cuộc họp đã có những kết quả đáng ghi nhận, đã thống nhất được bộ chỉ số giám sát, báo cáo trong chi trả DVMTR tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

                                                                                   Nguyên Phương

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan