Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Tổ chức WWF Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập số liệu trên bộ công cụ giám sát, báo cáo thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đối với các chủ rừng là tổ chức nhà nước, cộng đồng, nhóm hộ. Ngày 01/8/2017,  Đoàn làm việc tiến hành kiểm tra, thu thập số liệu về việc sử dụng nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016 và kết quả tuần tra bảo vệ rừng 06 tháng đầu năm 2017 của chủ rừng là Ban Quản lý RPH A Lưới và các cộng đồng, nhóm hộ tại xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tham gia đoàn kiểm tra là Lãnh đạo và các chuyên viên Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam; Văn phòng WWF tại thành phố Huế; Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách DVMTR đối với chủ rừng là tổ chức nhà nước; Kiểm lâm địa bàn; Đại diện lãnh đạo UBND xã, cán bộ phụ trách chi trả DVMTR và Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ. Đoàn kiểm tra tập trung chủ yếu vào các nội dung gồm: (i) Hệ thống tổ chức, (ii) Quản lý bảo vệ rừng và (iii) Sử dụng tiền DVMTR.

Dựa trên kết quả báo cáo theo bộ công cụ giám sát, báo cáo thực hiện Chính sách chi trả DVMTR, Đoàn kiểm tra, giám sát đã trực tiếp kiểm tra, đối chiếu việc sử dụng tiền DVMTR theo Nghị định 99, 147 của Chính phủ; các hạng mục chi; hồ sơ, chứng từ có liên quan; kết quả tuần tra bảo vệ rừng; sổ ghi chép theo dõi, các chứng từ liên quan… nhằm chỉ ra mặt tích cực, tồn tại và hạn chế trong quá trình thực hiện báo cáo kết quả sử dụng nguồn tiền chi trả DVMTR năm 2016 và kết quả tuần tra bảo vệ rừng 06 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, nhắc nhở, hướng cho chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ ghi chép báo cáo, sổ sách theo dõi quản lý và sử dụng tiền chi trả DVMTR đúng mục đích kế hoạch đề ra.

Thông qua kết quả kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những ý kiến góp ý chỉnh sữa bộ công cụ giám sát báo cáo, qua đó củng nhấn nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa vai trò của cán bộ kiểm lâm địa bàn và cán bộ phụ trách chi trả DVMTR của xã trong việc thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Sau đợt kiểm tra giám sát này, sẽ có bộ công cụ giám sát, báo cáo thực hiện chính sách chi trả DVMTR áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, là cơ sở để việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chính sách chi trả DVMTR tốt hơn, chính xác hơn./.

 

                                                                                       Thanh Hiếu

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan