Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện kế hoạch hoạt động truyền thông, ngày 03/10/2017 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (TRT), Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương xây dựng phóng sự “Phản ánh tác động của Chính sách chi trả tiền DVMTR trong việc tự quản lý bảo vệ rừng và giao khoán cho hộ gia đình quản lý bảo vệ rừng”.

Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TT Huế, được thành lập theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 30/8/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương, nhiệm vụ tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT, quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương là đơn vị chủ rừng được cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh và nằm trong diện được chi trả tiền DVMTR.

Năm 2016, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 860, 862, 863/QĐ-UBND ngày 26/4/2016, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương nhận được số tiền: 567.979.000 đồng với diện tích giao khoán là 5.337,01 ha chiếm 100 % diện tích chi trả. Năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 1020, 1025/QĐ-UBND ngày 26/4/2016, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương với diện tích quản lý bảo vệ DVMTR 5.337,01 ha số tiền nhận được theo kế hoạch: 1.324.851.000 đồng. Thực hiện công tác bảo vệ phát triển rừng, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương đã tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ rừng DVMTR qua 02 hình thức: Lập ra 02 trạm, trạm QLBVR Bình Điền và trạm QLBVR Hồng Tiến, mỗi trạm có 08 cán bộ chuyên trách quản lý bảo vệ rừng với diện tích rừng tự thực hiện quản lý, bảo vệ:  4.411,40 ha; Giao khoán cho 06 hộ gia đình với diện tích rừng giao khoán quản lý, bảo vệ: 877,97 ha.

Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương đã thành lập Ban quản lý, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác QLBVR và cung ứng dịch vụ môi trường rừng do đồng chí giám đốc làm trưởng ban và các thành viên thuộc các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị. Căn cứ vào diện tích giao khoán và đối tượng giao khoán, khi có văn bản hướng dẫn cụ thể. Đơn vị sử dụng và chi trả kinh phí đúng quy định hiện hành. Đơn vị lập các kế hoạch, đồng thời xác định các khu vực trọng điểm để tổ chức tuần tra, truy quét nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng. Hộ được nhận khoán và các trạm QLBVR đã chủ động lập kế hoạch trong công tác tuần tra rừng trên địa bàn, phân công, thường xuyên tuần tra nhằm phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng như: Khai thác, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật rừng trái phép, PCCCR.

Diện tích rừng của đơn vị phần lớn nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, địa bàn chủ yếu sông nước, việc đi lại tuần tra, kiểm soát gặp không ít khó khăn. Đặc biệt mùa hè, mùa nắng nóng tiềm ẩn rất dể xảy ra cháy rừng, nên việc canh gác, tuần ra bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn.

Tiền DVMTR là nguồn lực quan trọng để tập trung tổ chức thực hiện tuần tra, bảo vệ rừng, qua đã giúp cho các hộ nhận khoán tham gia bảo vệ rừng tạo công ăn việc làm năng cao đời sống vật chất, tinh thần. Bên cạnh đó, các chủ rừng đã tự chủ động trang bị thêm các dụng cụ phục vụ tuần tra rừng như áo quần, mũ, dép rọ, rựa,.. để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuần tra bảo vệ rừng được giao. Chi trả DVMTR đã tạo cơ hội gắn kết hơn giữa các thành viên trong thôn, giữa các cộng đồng dân cư thôn, bản với chính quyền xã và đơn vị. Các hộ nhận khoán đã có ý thức trách nhiệm hơn trong việc tham gia quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng giao khoán. Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng kịp thời trong những năm qua không chỉ giúp cho hoạt động tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn mà còn góp phần hỗ trợ đơn vị có điều kiện để tổ chức, bảo vệ tốt khi rừng được giao cho đơn vị quản lý.

                                                                                                                              Vương Hoa

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan