Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 31/10/2023, đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kế hoạch thực hiện ERPA theo Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài chính; Bà Ngô Thị Kiều Thư - Phó Giám đốc Sở Tài chính và thành viên Ban Kiểm soát Quỹ; ông Trần Công Thích Vương - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Hoàng Mai Lan - Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Tất Tùng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt đơn vị. 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tất Tùng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025 và kế hoạch tài chính năm 2023 nguồn thu thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ đã cơ bản thống nhất nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện ERPA trên địa bàn tinh Thừa Thiên Huế do ban Điều hành Quỹ trình bày; đồng thời nêu lên một số giải pháp trọng tâm trong tổ chức thực hiện nguồn tiền từ ERPA trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh và thống nhất thông qua kế hoạch thực hiện thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025 và kế hoạch tài chính năm 2023 nguồn thu thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế; đề nghị Ban Điều hành Quỹ hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chỉ đạo Ban Điều hành Quỹ tăng cường tuyên truyền, chủ động phối hợp các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tính công bằng, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn tiền từ ERPA.

                                                                                 Quỳnh Chi

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan