Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế và các Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

          Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp bắt buộc, nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động theo Quy chế về tổ chức, quản lý và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành trong Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 10/08/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Mục đích thành lập Quỹ:

          + Huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương hóa nghề rừng;

          + Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng;

          + Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp

          Nguyên tắc hoạt động của Quỹ:

          + Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo toàn và phát triển vốn nhà nước cấp;

          + Quỹ hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu để đầu tư;

          + Phải đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan