Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhằm đánh giá kết quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 1/9/2017 Quỹ Bảo về và Phát triển rừng đã ban hành quyết định số 139/QĐ-QBV&PTR về việc ban hành "Hệ thống mẫu biểu bộ công cụ giám sát, đánh giá trong chi trả DVMTR tại tỉnh TT Huế.

Dưới đây là biểu mẫu bộ công cụ giám sát đánh giá:.

. Đối với chủ rừng là cộng đồng nhóm hộ:

- Mẫu 1CĐ: Báo cáo cơ cấu tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

- Mẫu 2CĐ: Báo cáo đặc điểm diện tích rừng, Kế hoạch thực hiện hoạt động chính sách chỉ trả DVMTR trong năm.

- Mẫu 3CĐ: Báo cáo kết quả quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR trong năm.

- Mẫu 4CĐ: Báo cáo hoạt động thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

- Mẫu 5CĐ: Báo cáo sổ tay ghi chép, chứng từ trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

. Đối với chủ rừng là tổ chức nhà nước:

- Mẫu 1TC: Báo cáo đặc điểm diện tích cung ứng rừng.

- Mẫu 2TC: Báo cáo tình hình thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng.

- Mẫu 3TC: Báo cáo tình hình tự thực hiện quản lý bảo vệ rừng.

- Mẫu 4TC: Báo cáo kết quả hoạt động truyền thông;đào tạo, tập huấn;hội nghị, hội thảo.

- Mẫu 5TC: Báo cáo kết quả hoạt động phát triển rừng trên diện tích được chi trả DVMTR.

- Mẫu 6TC: Báo cáo kết quả quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR đối với đối tượng nhận khoán.

- Mẫu 7TC: Báo cáo kết quả quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR.

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan