Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Hoạt động kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) luôn được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, đánh giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực thi chính sách chi trả DVMTR. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo tính công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR, dựa trên cơ sở pháp lý đã được quy định, hằng năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nỗ lực triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế, đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần đáng kể vào kết quả bảo vệ và phát triển rừng chung của tỉnh.

Từ ngày 02/6 - 12/6/2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2019 của 64 chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ tại các xã/thị trấn: A Lưới, Trung Sơn, Hồng Kim, Hồng Thái, Lâm Đớt, Hương Phong, Phú Vinh và A Roàng trên địa bàn huyện A Lưới. Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo UBND xã, cán bộ phụ trách chi trả DVMTR của xã và Kiểm lâm địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2019 của các cộng đồng, nhóm hộ.

Trong quá trình làm việc, căn cứ báo cáo kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2019 theo bộ công cụ giám sát, đánh giá của các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép, chứng từ liên quan đến hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng tiền DVMTR năm 2019. Qua đó, đã phát hiện và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, ghi chép sổ sách, chứng từ sử dụng tiền DVMTR của các cộng đồng, nhóm hộ; đồng thời cũng ghi nhận nhiều cộng đồng, nhóm hộ đã thực hiện tốt, tích cực trong việc làm giàu rừng, vay vốn phát triển sinh kế từ tiền chi trả DVMTR; song song đó đề nghị UBND xã, Kiểm lâm địa bàn tăng cường giám sát, hỗ trợ các cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

Qua đợt kiểm tra, giám sát, Đoàn tổ chức phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND xã đã tổ chức đi hiện trường rừng xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2020 của một số cộng đồng, nhóm hộ phục vụ công tác chi trả tiền DVMTR năm 2020.

Kết thúc đợt kiểm tra, giám sát, Đoàn đã yêu cầu các cộng đồng, nhóm hộ khắc phục tồn tại, hạn chế, phát huy những mặt đạt được, đồng thời củng đề nghị UBND xã, Kiểm lâm địa bàn tăng cường giám sát, hỗ trợ các cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn mình quản lý thực hiện chính sách chi trả DVMTR phát huy hết vai trò trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống cho người dân sống ven rừng./.

                                                                         Quang Dũng

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan