Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định pháp luật của nhà nước về Lâm nghiệp đồng thời phát huy những giá trị truyền thống, tri thức bản địa của cộng đồng trong bảo vệ và phát triển rừng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019, trong đó khuyến khích cộng đồng tự xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Phương án Quản lý rừng bền vững. Tuy nhiên, để cộng đồng tự xây dựng được Phương án Quản lý rừng bền vững theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt trong việc xây dựng kế hoạch và huy động nguồn lực thực hiện.

Trong thời gian qua, chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được xem là nguồn lực mang tính ổn định, tạo động lực cho các chủ rừng triển khai công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là các cộng đồng, nhóm hộ. Trong đó, cộng đồng thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền được nhà nước giao quản lý, bảo vệ hơn 560 ha rừng tự nhiên đồng thời được hưởng lợi từ chi trả DVMTR với số tiền khá lớn (Năm 2019 là hơn 172 triệu đồng). Đây là cộng đồng thôn đã thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR đồng thời xây dựng được mô hình vay vốn phát triển sinh kế có hiệu quả.Tuy nhiên, để nguồn tiền chi trả DVMTR được sử dụng bài bản và dài hơn thì việc lồng ghép, bố trí nguồn lực này trong quá trình xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững là rất cần thiết. Chính vì thế, trong thời gian qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã lựa chọn cộng đồng Tân Mỹ để thí điểm hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững. Do đây là phương án mang tính dài hạn (Thời gian từ 05 năm hoặc 10 năm) nên quá trình thực hiện, Quỹ tỉnh đã chủ động phối hợp Hạt Kiểm lâm Phong Điền, UBND xã Phong Mỹ phổ biến các quy định, triển khai các bước cụ thể cho người dân phục vụ xây dựng phương án.

Với mục tiêu xây dựng được phương án phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao đồng thời đảm bảo đúng theo quy định, cộng đồng thôn Tân Mỹ đã tổ chức họp bàn, lấy ý kiến các nội dung, sôi nổi phân tích, đánh giá các nguồn vốn nội tại của địa phương cũng như đưa ra kế hoạch quản lý rừng mang tính bền vững.

Hi vọng rằng, với sự nổ lực của người dân và sự hỗ trợ, hướng dẫn của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, cộng đồng thôn Tân Mỹ sẽ sớm xây dựng được Phương án Quản lý rừng bền vững. Qua đó, tạo cơ hội cho các cộng đồng được nhà nước giao rừng quản lý, bảo vệ trên địa bàn tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng thực hiện./.

                                                                                            Quang Tiến

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan