Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR, trên cơ sở pháp lý đã được quy định, ngay từ đầu năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát bám sát theo Quy chế quản lý rừng cộng đồng trong đó chú trọng đến đối tượng, nội dung, phương pháp triển khai thực hiện.

Từ ngày 19/7-5/10/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2022 của các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ tại 12 xã thuộc 04 huyện: Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc và A Lưới. Đợt kiểm tra này tập trung vào kết quả thực hiện quản lý sử dụng tiền năm 2021 và công tác tuần tra quản lý, bảo vệ rừng trong 6 tháng đầu năm 2022 của các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ.

Thông qua kết quả báo cáo theo bộ công cụ giám sát, hồ sơ và kết quả quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng, nhóm hộ, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép, chứng từ liên quan đến hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng tiền DVMTR đồng thời phỏng vấn trực tiếp trưởng ban, trưởng nhóm, kế toán và thủ quỹ của các cộng đồng, nhóm hộ. Qua đó, đã phát hiện và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, ghi chép sổ sách, chứng từ sử dụng tiền của các cộng đồng, nhóm hộ; đồng thời cũng ghi nhận nhiều cộng đồng, nhóm hộ đã thực hiện tốt, tích cực trong việc tuần tra bảo vệ rừng, vay vốn phát triển sinh kế từ tiền chi trả DVMTR.

Kết hợp với việc kiểm tra các thủ tục hồ sơ, Đoàn cũng đã tổ chức phỏng vấn khảo sát một số thành viên bảo vệ rừng bằng phiếu câu hỏi và đi kiểm tra ngẫu nhiên một số hiện trường rừng của các cộng đồng, nhóm hộ với sự tham gia của cán bộ UBND xã và Kiểm lâm địa bàn. Quá trình kiểm tra cho thấy, các chủ rừng chủ yếu sử dụng tiền DVMTR chi cho hoạt động tuần tra, bảo vệ và phát triển rừng. Ngoài ra, đã sử dụng số tiền phục vụ trong việc mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, cho vay vốn phát triển sinh kế, các hoạt động phúc lợi chung của thôn/bản,…

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn đã yêu cầu các chủ rừng cần khắc phục tồn tại, hạn chế và phát huy những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị UBND xã, Kiểm lâm địa bàn giám sát, hỗ trợ các chủ rừng tăng cường tuần tra bảo vệ rừng trên địa bàn mình quản lý để chính sách chi trả DVMTR phát huy tốt vai trò trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống cho người dân./.

                                                                   Đăng Thành

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan