Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Sổ tay hướng dẫn thực hiện ERPA là căn cứ để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 06 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, các đối tượng hưởng lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP, triển khai thực hiện một cách thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Sổ tay hướng dẫn thực hiện ERPA (POM) được xây dựng nhằm hướng dẫn các nội dung về lập kế hoạch; thực hiện các nội dung hoạt động; truyền thông và tăng cường năng lực; đo đạc, báo cáo, thẩm định, xác nhận và chuyển quyền kết quả giảm phát thải; quản lý tài chính và chia sẻ lợi ích, thực hiện đảm bảo an toàn môi trường và xã hội; cơ chế xử lý vi phạm, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại; giám sát, đánh giá và báo cáo; tổ chức thực hiện ERPA, triển khai Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ở cấp Trung ương và địa phương.

Danh sách file đính kèm

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan