Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thực hiện Giấy mời số 1104/GM-CCKL ngày 14/12/2016 của Chi cục Kiểm lâm về việc phúc tra nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc các lưu vực thủy điện Hương Điền và A Lưới, ngày 28-30/12/2016, Đoàn phúc tra nghiệm thu bao gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tiến hành phúc tra nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của Ban Quản lý Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Phong Điền.

 Phúc tra nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng là một hoạt động quan trọng giúp việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng kịp thời đến đơn vị cung ứng và góp phần hỗ trợ đơn vị có điều kiện để tổ chức, bảo vệ tốt khi rừng được giao cho đơn vị quản lý.

Sau khi nghe đơn vị báo cáo, Đoàn phúc tra nghiệm thu đã đi kiểm tra hiện trường thực tế, tình hình lập Hồ sơ thanh toán chi trả tiền dịch vụ môi trường và công tác quản lý bảo vệ rừng của đơn vị cụ thể như sau:

          1. Diện tích chi trả dịch vụ môi trường: Ban Quản lý Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Phong Điền được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao quản lý bảo vệ rừng và đất rừng với tổng diện tích 14.803,18 ha. Trong đó:

          - Lưu vực Thủy điện Hương Điền: 14.790,76 ha;

- Lưu vực Thủy điện A Lưới: 12,42 ha.

          2. Số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng: Năm 2016, đơn vị được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường thuộc lưu vực thủy điện Hương Điền theo Quyết định số 860/QĐ-UBND; Quyết định số 863/QĐ-UBND và Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 với tổng số tiền là: 2.119.878.000 đồng. Đơn vị đã tạm ứng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế 50% số tiền được chi trả trong năm 2016 là  1.055.581.500 đồng của lưu vực thủy điện Hương Điền.

          3. Hồ sơ thanh toán chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: Đơn vị đã lập hồ sơ giao khoán cho 19 hộ gia đình và 2 Tổ quản lý bảo vệ rừng Trăng Lu và Phong Mỹ. Việc lập và gửi Hồ sơ thanh toán chi trả dịch vụ môi trường rừng về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng trình tự và thời gian quy định.

          4. Thực hiện phúc tra nghiệm thu: Đoàn phúc tra nghiệm thu chọn ngẫu nhiên 10,32% so với diện tích nghiệm thu của đơn vị để kiểm tra, kết quả Đoàn đã kiểm tra 1.523,73 ha rừng và được đánh giá xử lý Đạt 100%.

          5. Công tác quản lý bảo vệ rừng:

         Đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được giao, không để vấn đề nổi cộm xảy ra trong công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong năm 2016.

Văn Chương

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan