Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 09/6/2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Tổ chức WWF Việt Nam tổ chức họp thử nghiệm “Bộ chỉ số giám sát, báo cáo trong chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, do ông Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì.

Hội thảo với sự tham gia của các đại biểu đến từ Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới, Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Cán bộ phụ trách chi trả DVMTR của Hạt Kiểm lâm các huyện và chủ rừng là cộng đồng thuộc lưu vực thủy điện và nguồn nước.

Mở đầu Hội thảo ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc và nêu ra tầm quan trong của bộ chỉ số giám sát, báo cáo; ông Trần Quốc Cảnh, Phó Giám đốc Quỹ giới thiệu sơ bộ về bộ chỉ số giám sát, báo cáo trong chi trả DVMTR.

Cuộc họp nhằm mục đích tham vấn ý kiến, góp ý giữa các bên liên quan để hoàn thiện, phát triển và xây dựng bộ chỉ số giám sát, báo cáo trong chi trả dịch vụ môi trường rừng ở cấp tỉnh, ứng dụng được thực tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế, dựa trên các nguyên tắc đơn giản, khả thi, phù hợp với năng lực tài chính cấp tỉnh đồng thời phải dữ liệu hóa và phản ánh đầy đủ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Dưới sự chủ trì ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Trần Quốc Cảnh đã đưa ra từng nội dung cụ thể, các đại biểu tham gia cuộc họp được điền thử nghiệm ngay trên bộ biểu mẫu giám sát, báo cáo. Qua việc điền thử nghiệm, các đại biểu đưa ra ý kiến thảo luận, góp ý sữa đổi, bổ sung hoàn thiện biểu mẫu.

Sau một ngày nổ lực tổ chức làm việc, thảo luận sôi nổi, nhiệt tình, cuộc họp đã có những kết quả rất tích cực và được đánh giá rất cao. Huy vọng sau cuộc họp này, sẽ sớm có sản phẩm là bộ giám sát báo cáo được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng hiệu quả./.

                                                                                                                                                                                                                                  Thanh Hiếu

  

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan