Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Chào mừng quý khách đến với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thừa Thiên Huế!

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Quỹ được thành lập theo Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế... Xem tiếp

Tin tức

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế chi trả gần 35 tỉ đồng tiền giảm phát thải khí nhà kính năm 2023 cho người dân giữ rừng.

TTH - Từ nguồn ERPA (thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính Bắc Trung bộ) những tháng đầu năm nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (BV&PTR) đã chi trả năm 2023 cho các chủ rừng, UBND cấp xã và các tổ chức khác được Nhà nước giao quản lý rừng tự nhiên với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng.

TTH - Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã thực sự tạo cơ hội gắn kết các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình với chính quyền và các tổ chức nhà nước về lâm nghiệp... góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, bảo vệ rừng cho người dân.

Chiều ngày 22/01/2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Đức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; thành viên Hội đồng quản lý và Ban Kiểm soát Quỹ; đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; các chủ rừng là tổ chức nhà nước và toàn thể viên chức, người lao động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Sáng ngày 22/01/2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị công nhân viên chức năm 2024 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2024.

Tài liệu

Sổ tay hướng dẫn thực hiện ERPA là căn cứ để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 06 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, các đối tượng hưởng lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP, triển khai thực hiện một cách thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Nhằm cụ thể hóa các hướng dẫn của Thông tư 22, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn Sổ tay Hướng dẫn Xây dựng bản đồ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. 

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lý tuần tra bảo vệ rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng “Sổ tay tuần tra bảo vệ rừng cung ứng DVMTR”.

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lý và theo dõi ghi chép việc sử dụng tiền DVMTR, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng “Sổ theo dõi quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn/bản”. 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về