Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 31/7/2017, tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra cuộc họp về bộ công cụ giám sát, đánh giá trong chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) giữa các bên gồm: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), WWF-Việt Nam tại Huế, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế và chuyên gia tư vấn của dự án đã đánh giá tiến độ và tình hình thực hiện bộ chỉ số giám sát, đánh giá trong chi trả DVMTR.

Tại cuộc họp, đã có nhiều báo cáo, góp ý, đánh giá nhằm hướng tới xây dựng bộ công cụ giám sát, đánh giá hoàn chỉnh. Mở đầu cuộc họp ông Nguyễn Quang Hòa Anh đại diện tổ chức WWF-Việt Nam tại Huế đã báo cáo tổng quan về tiến độ thực hiện bộ chỉ số giám sát, đánh giá. Tiếp theo đó ông Ngô Trí Dũng chuyên gia tư vấn của dự án trình bày phương pháp để xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá. Sau đó ông Phạm Ngọc Dũng Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo chi tiết tình hình xây dựng và thực hiện bộ công cụ giám sát, đánh giá trong chi trả DVMTR tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua các bài báo cáo và trình bày tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến thảo luận, đưa ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng và những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện bộ công cụ giám sát, đánh giá.

 Về tiến độ và tình hình thực hiện bộ chỉ số giám sát, đánh giá trong chi trả DVMTR tại Thừa Thiên Huế, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc họp thảo luận và tiến hành nhiều thử nghiệm đối với các chủ rừng là tổ chức Nhà nước và các cộng đồng, nhóm hộ thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua thực hiện, bộ công cụ giám sát, đánh giá trong chi trả DVMTR được xây dựng thành 03 hợp phần chính gồm: (i) Hệ thống tổ chức, (ii) Quản lý bảo vệ rừng và (iii) Sử dụng tiền DVMTR. Bộ biểu mẫu cơ sở ban đầu gồm 107 biểu mẫu, sau khi tham vấn các bên liên quan số biểu mẫu là 13 biểu mẫu, tiếp tục sau nhiều lần góp ý, họp hiệu chỉnh số biểu mẫu hiện nay là 12 biểu mẫu, trong đó biểu mẫu của tổ chức Nhà nước là 07 và biểu mẫu của cộng đồng, nhóm hộ là 05.

Qua cuộc họp đã định hướng và nêu lên ý tưởng “Quản lý chính sách thông minh bằng Webgis”, hệ thống gồm 03 hợp phần: (i) Hệ thống biểu mẫu giám sát, đánh giá trong chi trả DVMTR, (ii) Ứng dụng máy tính bảng trong tuần tra bảo vệ rừng chi trả DVMTR và (iii) Áp dụng Webgis trong theo dõi, giám sát thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

                                                                                    Nguyên Phương

 

          

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan