Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 10 tháng 6 năm 2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Ngày 26 tháng 12 năm 2022 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3142/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2022

Ngày 27 tháng 4 năm 2022 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2022.

Ngày 06 tháng 12 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2021

Ngày 25 tháng 6 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2021.

Ngày 03 tháng 4 năm 2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2020.

 

Ngày 27 tháng 5 năm 2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1279/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2019.

Ngày 19 tháng 7 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1595/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2018

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1024/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về