Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 23 tháng 01 năm 2024 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định  số 252/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cộng đồng dân cư cư trú hợp pháp trong khu vực tiếp giáp với khu rừng hoặc nằm trong khu rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 30 tháng 11 năm 2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định  số 2827/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025.

Ngày 30 tháng 11 năm 2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch  số 393/KH-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tài chính nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Ngày 10 tháng 6 năm 2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Ngày 26 tháng 12 năm 2022 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3142/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2022

Ngày 27 tháng 4 năm 2022 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2022.

Ngày 06 tháng 12 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2021

Ngày 25 tháng 6 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2021.

Ngày 03 tháng 4 năm 2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2020.

 

Ngày 27 tháng 5 năm 2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1279/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2019.

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về