Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả, vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ) tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện của các chủ rừng là tổ chức nhà nước. Năm 2017, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế các chủ rừng là tổ chức nhà nước quản lý diện tích rừng cung ứng DVMTR trên 105 nghìn ha, tiếp nhận tiền từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng trên 27 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, các đơn vị tổ chức hợp đồng giao khoán cho các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình sống ven rừng, lên phương án quản lý bảo vệ rừng và PCCCR được sở NN &PTNT phê duyệt.

Thông qua kết quả báo cáo theo bộ công cụ giám sát, đánh giá, hồ sơ và kết quả quản lý bảo vệ rừng của đơn vị, Đoàn tiến hành kiểm tra trình tự, thủ tục, hồ sơ và thực trạng giao khoán, hợp đồng bảo vệ rừng; chứng từ chi trả tiền DVMTR cho đối tượng nhận khoán; phỏng vấn ngẫu nhiên một số hộ nhận khoán, hợp đồng bảo vệ rừng về thời gian chi trả, số tiền chi trả cho đối tượng nhận khoán, hợp đồng bảo vệ rừng có đảm bảo đúng thời gian, phù hợp; kết quả quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR; kết quả quản lý bảo vệ rừng; kiểm tra thực tế hiện trường diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2017 đối với đối tượng nhận khoán và năm 2018 do đơn vị tự tổ chức quản lý bảo vệ.

Qua kiểm tra cho thấy, khi nhận tiền từ Quỹ, các tổ chức nhà nước đã giải ngân đến đối tượng  nhận khoán, đảm bảo nhận tiền đúng, đủ, kịp thời theo quy định, đồng thời tổ chức thực hiện các hoạt động do Sở NN&PTNT phê duyệt. Diện tích rừng đã giao khoán năm 2017 trên 37 nghìn ha (124 cá nhân, 40 nhóm hộ và 5 cộng đồng), chiếm gần 35% tổng diện tích rừng được chi trả của chủ rừng là tổ chức Nhà nước, diện tích còn lại, đơn vị thành lập các đội, tổ, trạm (5-10 người) tự quản lý, bảo vệ. Từ khi thực hiện chính sách chi trả DVMTR, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có chuyển biến tích cực, người dân sông ven rừng có công ăn việc làm, đời sống được nâng lên, rừng được quản lý, bảo vệ chặt chẽ hơn. Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng  giảm, rừng tự nhiên được quản lý, bảo vệ tốt, diện tích rừng trồng phòng hộ tăng, độ che phủ rừng năm sau cao hơn năm trước.

Dựa trên kết quả kiểm tra, Quỹ yêu cầu các chủ rừng tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời trích kinh phí từ nguồn chi trả DVMTR tổ chức đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn cho lực lượng BVR chuyên trách và các đối tượng nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về chính sách chi trả DVMTR, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chủ rừng đối với các đối tượng nhận khoán theo quy định.

Trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chính sách chi trả DVMTR thực hiện ngày một hiệu quả hơn, chất lượng hơn./.

 

                                                                                              Thanh Hiếu

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan