Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Để có cơ sở thực hiện ứng dụng hệ thống WebGIS trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả (DVMTR), từ ngày 13-14/6/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành bàn giao và hướng dẫn sử dụng máy tính bảng cho một số chủ rừng là cộng đồng thôn nhằm thực hiện thí điểm sử dụng công nghệ máy tính bảng trong giám sát tuần tra bảo vệ rừng và giám sát đánh giá chi trả DVMTR.

Tham gia nhận bàn giao và hướng dẫn sử dụng máy tính bảng là các Ban quản lý rừng cộng đồng, các tổ trưởng tuần tra rừng của cộng đồng thôn Tân Mỹ xã Phong Mỹ, cộng đồng thôn Tân Lập xã Phong Xuân thuộc huyện Phong Điền; cộng đồng thôn A Ho xã A Roàng, cộng đồng thôn 2 xã Hồng Kim thuộc huyện A Lưới và cộng đồng thôn 3 (A Tin) xã Thượng Nhật thuộc huyện Nam Đông.

Thông qua tập huấn, các chủ rừng là cộng đồng thôn được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng sử dụng ứng dụng máy tính bảng trong tuần tra bảo vệ rừng và báo cáo giám sát đánh giá chi trả DVMTR. Với phương pháp hướng dẫn cụ thể, chi tiết, tăng tính thực hành; đồng thời giải đáp, tháo gỡ kịp thời các thắc mắc, khó khăn, cộng đồng tham gia đã có thể thực hiện được các nội dung, biểu mẫu trong ứng dụng máy tính bảng phục vụ tuần tra bảo vệ rừng và báo cáo giám sát đánh giá chi trả DVMTR.

Bên cạnh đó, để việc sử dụng máy tính bảng có hiệu quả lâu dài, phục vụ tốt các hoạt động liên quan đến thực hiện chính sách chi trả DVMTR của cộng đồng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã cùng với các Ban quản lý rừng cộng đồng thôn xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng với sự giám sát của chính quyền địa phương, Kiểm lâm địa bàn.

Hy vọng qua đợt hướng dẫn này, các chủ rừng là cộng đồng thôn sẽ chủ động ứng dụng máy tính bảng trong giám sát tuần tra bảo vệ rừng và báo cáo giám sát đánh giá chi trả DVMTR, góp phần hỗ trợ tích cực công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR của cộng đồng.

 

 

                                                                                      Quang Dũng

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan