Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Công văn số 52/QBV&PTR-KHKT về việc kiểm tra kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.Từ ngày 16/4 - 25/4/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR đối với 39 Ban Quản lý Rừng cộng đồng, nhóm hộ tại các xã: Thượng Nhật, Thượng Long, Hương Lộc, Hương Phú, Thượng Lộ, Hương Hữu và Hương Sơn thuộc huyện Nam Đông. Tham gia cùng Đoàn có đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách DVMTR thuộc UBND các xã và Kiểm lâm địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào báo cáo kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2018 theo bộ công cụ giám sát, đánh giá; các hồ sơ, chứng từ liên quan đến công tác tuần tra bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng tiền DVMTR năm 2018. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND xã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2019 của một số chủ rừng.

Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện của các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, Đoàn kiểm tra, giám sát phối hợp cùng UBND xã, Kiểm lâm địa bàn trực tiếp kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép, chứng từ liên quan đến hoạt động tuần tra, quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền chi trả DVMTR. Qua đó, đã phát hiện và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, ghi chép sổ sách, chứng từ sử dụng tiền DVMTR của các Ban Quản lý Rừng cộng đồng, nhóm hộ; đồng thời cũng ghi nhận nhiều cộng đồng, nhóm hộ đã thực hiện tốt, tích cực trong việc làm giàu rừng, vay vốn phát triển sinh kế từ tiền chi trả DVMTR.

Thông qua đợt kiểm tra, giám sát này, các Ban Quản lý Rừng cộng đồng, nhóm hộ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động liên quan đến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng giúp nâng cao hơn nữa hiểu biết và khả năng thực thi chính sách thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng để chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thực hiện ngày một hiệu quả hơn, chất lượng hơn trêm địa bàn huyện./

                                                                                             Hoàng Vũ

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan