Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Hoạt động kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) luôn được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, đánh giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực thi chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách. Trên cơ sở pháp lý đã được quy định, hằng năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát do Giám đốc Quỹ phê duyệt kế hoạch.

 

Cũng như các đơn vị khác Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương là một trong những đơn vị chủ rừng là tổ chức nhà nước nằm trong danh sách được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR hàng năm.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng với tổng diện tích 8.111,06 ha (theo số liệu kiểm kê 2016) thuộc hai lưu vực của Thủy điện Bình Điền và Hương Điền. Trong đó: Tổng diện tích đất có rừng là 6.243,19 ha, Rừng tự nhiên  5.015,55 ha, Rừng trồng 1.227,64 ha. Ngày 12/5/2017 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt kế hoạch chi trả DVMTR lưu vực thủy điện Bình Điền và lưu vực thủy điện Hương Điền theo Quyết định số 1020,1025/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng diện tích được chi trả DVMTR năm 2017 của đơn vị là: 5.289,37 ha, trong đó: Lưu vực thủy điện Bình Điền: 4.412,06 ha; lưu vực thủy điện Hương Điền: 877,31 ha.

Ngày 31/5 và 01/6/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế lập đoàn kiểm tra, giám sát đến kiểm tra kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2017 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương. Đoàn kiểm tra giám sát gồm có 04 thành viên: Ông Trần Quốc Cảnh - Phó Giám đốc làm trưởng đoàn; bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp; bà Vương Thị Hoa - Phó Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và các cán bộ phụ trách kiểm tra, giám sát của Quỹ. Bên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương, làm việc với đoàn có ông Trần Quốc Thức - Giám đốc, bà Lê Quế Trân - Phó Giám đốc và các cán bộ phụ trách Kế hoạch - Kỹ thuật, kế toán - Tài chính của đơn vị.

Mở đầu buổi kiểm tra Ông Trần Quốc Cảnh - Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến chương trình công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2017.

Sau khi nghe Phó Giám đốc Quỹ phổ biến chương trình, ông Trần Quốc Thức - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương báo cáo tình hình triển khai, tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2017 của đơn vị. Những thuận lợi và khó khăn mà đơn vị gặp phải trong quá trình thực hiện và đưa ra các đề xuất kiến nghị.

Đoàn kiểm tra, giám sát đã kiểm tra việc chấp hành về trình tự, thủ tục, hồ sơ và thực trạng của diện tích giao khoán, hợp đồng bảo vệ rừng; đơn giá chi trả, thời điểm chi trả, chứng từ chi trả tiền DVMTR cho đối tượng nhận khoán, hợp đồng bảo vệ rừng; kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành những nội dung chi trực tiếp cho công tác bảo vệ rừng theo kế hoạch đã được phê duyệt; phỏng vấn ngẫu nhiên một số hộ nhận khoán, hợp đồng bảo vệ rừng về thời gian chi trả, số tiền chi trả cho đối tượng nhận khoán, hợp đồng bảo vệ rừng có đảm bảo đúng thời gian, phù hợp đơn giá chi trả của Quỹ.  

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế hiện trường diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2018 do đơn vị tự tổ chức quản lý bảo vệ (trạm Bình Điền) thuộc tiểu khu 133, khoảnh 2,3,4 và 6; kiểm tra thực tế hiện trường diện tích rừng được đơn vị  giao khoán quản lý, bảo vệ cho hộ gia đình Đặng Văn Lợi thuộc tiểu khu 146, khoảnh 5,7 và 13.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát phát hiện những mặt tích cực để đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường rừng phát huy và kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR; giảm thiểu rủi ro sai sót việc quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tại đơn vị đẻ năm 2018 đơn vị thực hiện chính sách chi trả DVMTR đạt hiệu quả hơn./.

 

                                                                                    Vương Hoa

 

 

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan