Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 24/4/2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đón Đoàn công tác đánh giá giữa kỳ tiến độ triển khai thực hiện ERPA đến làm việc. Thành phần Đoàn công tác gồm: Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Chuyên gia môi trường cấp cao - Trưởng Đoàn công tác WB, Ông Muthukumara Mani - Chuyên gia kinh tế môi trường, Bà Kate Lillian Chadwick - Tư vấn giảm phát thải, Ông Christopher Turtle - Chuyên gia môi trường, Bà Kaori Oshima -  Chuyên gia xã hội, Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia môi trường, Ông Đào Quang Minh - Tư vấn phát triển xã hội, Bà Trần Thúy Hà - Chuyên gia quản lý tài chính, Bà Đinh Thùy Quyên - Trợ lý chương trình; đi cùng đoàn có Đại diện Cục Lâm nghiệp (Phòng Khoa học Công nghệ và HTQT; Đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam có ông Nguyễn Chiến Cường, Ông Nguyễn Quỳnh Dương. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có Ban lãnh đạo Quỹ và các trưởng phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Quỹ tỉnh, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm.

Từ ngày 08-09/4/2024, Cục Lâm nghiệp tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế để kiểm tra tiến độ giải ngân, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA).

Từ ngày 19-20/3/2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ Thừa Thiên Huế) tiếp tục đón đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh (Quỹ Hà Tĩnh) đến học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 12-13/3/2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ Thừa Thiên Huế) đã đón Đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An (Quỹ Nghệ An) đến học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát khí thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải nhà kính Bắc Trung Bộ.

Thừa Thiên-Huế là địa phương dẫn đầu trong 6 tỉnh được chọn thí điểm triển khai ERPA tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế chi trả gần 35 tỉ đồng tiền giảm phát thải khí nhà kính năm 2023 cho người dân giữ rừng.

TTH - Từ nguồn ERPA (thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính Bắc Trung bộ) những tháng đầu năm nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (BV&PTR) đã chi trả năm 2023 cho các chủ rừng, UBND cấp xã và các tổ chức khác được Nhà nước giao quản lý rừng tự nhiên với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng.

TTH - Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã thực sự tạo cơ hội gắn kết các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình với chính quyền và các tổ chức nhà nước về lâm nghiệp... góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, bảo vệ rừng cho người dân.

Chiều ngày 22/01/2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Đức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; thành viên Hội đồng quản lý và Ban Kiểm soát Quỹ; đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; các chủ rừng là tổ chức nhà nước và toàn thể viên chức, người lao động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Sáng ngày 22/01/2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị công nhân viên chức năm 2024 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2024.

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về