Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Vào ngày 12/5/2017 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành 05 quyết định phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng gồm có các lưu vực nguồn nước và 05 lưu vực thủy điện: Quyết định số 1020/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi trả DVMTR lưu vực thủy điện Hương Điền và lưu vực thủy điện A Roàng, Quyết định số 1022/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi trả tiền DVMTR thuộc các lưu vực nguồn nước, Quyết định số 1023/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi trả tiền DVMTR lưu vực thủy điện Thượng Lộ, Quyết định số 1024/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi trả tiền DVMTR lưu vực thủy điện A Lưới và Quyết định số 1025/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi trả tiền DVMTR lưu vực thủy điện Bình Điền ngày 12/5/2017.

Với tổng diện tích chi trả cho các lưu vực là 129.032,29ha với tổng số tiền là 36.172.328.000 tỷ đồng. Tất cả diện tích chi trả năm 2017 được sử dụng 3 hệ số K, gồm: K1 (Điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo trạng thái trữ lượng rừng); K2 (Điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mục đích sử dụng rừng); K3 (Điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nguồn gốc hình thành rừng).

Với 488 số chủ rừng trong đó gồm 10 chủ rừng là tổ chức nhà nước, 202 chủ rừng là hộ gia đình, 202 chủ rừng là nhóm hộ và 75 chủ rừng là cộng đồng.

Đơn giá chi trả DVMTR năm 2017 cho các lưu vực như sau:

Đơn giá chi trả cho 01 ha rừng thuộc lưu vực thủy điện A Lưới là 450.000đ/ha (Diện tích quy đổi), tính chung cho cả rừng tự nhiên và rừng trồng.

Đơn giá chi trả cho 01 ha rừng thuộc các lưu vực nguồn nước, lưu vực thủy điện Bình Điền, Thượng Lộ, Hương Điền, A Roàng và lưu vực nguồn nước là 297.728đ/ha (Diện tích quy đổi), tính chung cho cả rừng tự nhiên và rừng trồng.

Đây là cơ sở để thực hiện công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.

                                                                                                      Hoàng Vũ

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan