Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Những ngày tết Nguyên đán năm 2019 đang đến gần cũng là khi công tác kiểm tra các thủ tục, hồ sơ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 của các chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng nhóm hộ và các tổ chức trên địa bàn tỉnh được hoàn thiện.

Toàn thể cán bộ nhân viên Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh TT Huế nổ lực hoàn tất các hồ sơ thủ tục cuối cùng để kịp chi trả tiền DVMTR đến các chủ rừng tên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp để huy động nguồn thu và giải ngân tiền chi trả DVMTR đảm bảo theo quy định. Quỹ tỉnh đã chủ trì và phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm để xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh là trên 153 nghìn ha rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR, bao gồm 09 chủ rừng là tổ chức Nhà nước, 04 Hạt Kiểm lâm phối hợp quản lý phần diện tích chi trả DVMTR của UBND các xã được nhà nước giao trách nhiệm quản lý và 564 chủ rừng là nhóm hộ, cộng đồng, hộ gia đình, với tổng số tiền chi trả 50 tỷ đồng, đạt 98,62% so với kế hoạch.

Năm nay có nhiều thay đổi về hồ sơ chứng từ do có các Thông tư, Nghị định mới, nhưng toàn thể tập thể Quỹ BVPTR tỉnh đã nổ lực chi trả tiền DVMTR trước tết nguyên đán cho các chủ rừng đặc biệt là đồng bào ở các huyện vùng cao Nam Đông, A Lưới. Tính đến nay Quỹ BVPTR đã giải ngân toàn bộ số kinh phí DVMTR năm 2018 cho các chủ rừng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng cho các chủ rừng, kết quả đã chuyển khoản đến 96,8% tổng kinh phí DVMTR, trong đó các chủ rừng là tổ chức đạt 100%. Bên cạnh việc khuyến khích các cộng đồng, nhóm hộ mở tài khoản tại Ngân hàng Agribank các huyện, hiện vẫn còn khoảng 4% tiền DVMTR phải chi trả bằng tiền mặt do các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình có kinh phí quá nhỏ, ở xã trung tâm nên gặp khó khăn cho việc mở tài và dùng thẻ ATM. Vì vậy, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đang phối hợp với Tập đoàn Viettel triển khai chi trả tiền DVMTR qua dịch vụ ViettelPay. Đây là dịch vụ có nhiều thuận tiện cho người dân khi rút tiền DVMTR trên địa bàn xã mọi lúc, với các bước thực hiện đơn giản, an toàn.

Tiền DVMTR đã chi trả thực sự là nguồn lực quan trọng, giúp cho các chủ rừng chủ động nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng được giao, góp phần giữ vững độ che phủ rừng của tỉnh, đồng thời tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đem lại thu nhập đáng kể cho hàng ngàn lao động vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn.

 

Vương Hoa

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan