Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 15/01/2018, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo tham vấn nhằm chia sẻ và lấy ý kiến đóng góp, bổ sung cho Báo cáo đánh giá tính khả thi cho việc mở rộng chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến dự Hội thảo có sự tham gia của nhiều bên liên quan: Về phía Trung ương có đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Dự án Winrock International tại Việt Nam; về phía tỉnh có đại diện các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương; đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường; đại diện Chi cục Kiểm lâm; đại diện Vườn Quốc gia Bạch Mã và đại diện của 09 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mở đầu Hội thảo là phần phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp theo là phần phát biểu định hướng cho Hội thảo của ông  Văn Thanh, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam. Về nội dung chính của chương trình Hội thảo, nhóm chuyên gia tư vấn của Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng đã trình bày về bối cảnh nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu cũng như những hoạt động đã nghiên cứu trong thời gian qua; kết quả xây dựng bản đồ phục vụ nghiên cứu tính khả thi mở rộng chi trả dịch vụ môi trường rừng; kết quả nghiên cứu lượng giá dịch vụ môi trường rừng; và cuối cùng là phần trình bày tổng quan, tiềm năng mở rộng chi trả dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế của TS. Nguyễn Chí Thành cũng như bối cảnh thực hiện và các cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng cho dịch vụ cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp và hấp thụ các-bon, lộ trình thực hiện mở rộng chi trả dịch vụ môi trường cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp cũng như đưa ra những câu hỏi nhằm góp ý đánh giá khả năng mở rộng chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như: Vấn đề thí điểm chi trả trực tiếp, chi trả gián tiếp, các vấn đề liên quan đến giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế của ông Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; Mức chi trả trong giai đoạn thí điểm như thế nào; UBND tỉnh chấp thuận và phê duyệt việc tiến hành thí điểm 02 loại dịch vụ môi trường rừng mới trên địa bàn tỉnh sau khi đã có văn chỉ đạo thực hiện thí điểm 02 loại dịch vụ môi trường rừng này của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Những trở ngại về mặt kỹ thuật khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng; Mục đích cần đạt được sau khi thí điểm…

Tổng kết Hội thảo, tất cả đại biểu tham dự đều đồng thuận về việc thí điểm mở rộng chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, tại Hội thảo cũng đã đề xuất lộ trình các bước thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với 02 loại dịch vụ mở rộng.

                                                                                                                                                                                                                     Nguyên Phương

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan