Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Để công tác thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) ngày càng tốt và có hiệu quả cao hơn. Đáp ứng được yêu cầu này, đòi hỏi chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát phải được nâng lên. Nhận định được sự quan trong của công tác kiểm tra giám sát, hàng năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới để có hướng chuyển biến tích cực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thực hiện chính sách.

Từ ngày 01/8/2022 - 31/8/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2021, 06 tháng đầu năm 2022 và công tác trồng rừng thay thế của các chủ rừng là tổ chức Nhà nước và UBND xã thông qua Hạt Kiểm lâm quản lý trên địa bàn các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Đoàn Kiểm tra - Giám sát đến làm việc tại Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có: Ông Nguyễn Xuân Hiền – Giám đốc, ông Trần Quốc Cảnh – Phó Giám đốc và các cán bộ phụ trách Kiểm tra – Giám sát, cán bộ kỹ thuật, kế toán của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rửng tỉnh Thừa Thiên Huế. Về phía các đơn vị chủ rừng là tổ chức Nhà nước và UBND xã thông qua Hạt Kiểm quản lý có đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách chi trả DVMTR và kế toán của đơn vị.

Đoàn Kiểm tra – Giám sát đến làm việc tại Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại các buổi làm việc, Ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến nội dung công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 và công tác trồng rừng thay thế. Đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo công tác triển khai, tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR của đơn vị, đồng thời cũng nêu lên những thuận lợi và khó khăn mà đơn vị gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách.

Đoàn Kiểm tra - Giám sát đi kiểm tra hiện trường rừng của các hộ nhận khoán thuộc Ban Quản lý Rừng Phòng hộ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Qua kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản các chủ rừng đã thực hiện theo quy định của nhà nước, của tỉnh về việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR. Từ khi thực hiện chính sách chi trả DVMTR, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có chuyển biến tích cực, người dân sống ven rừng có công ăn việc làm, đời sống được nâng lên, rừng được quản lý, bảo vệ chặt chẽ hơn. Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng giảm, rừng tự nhiên được quản lý, bảo vệ tốt.

Đoàn Kiểm tra - Giám sát làm việc với các hộ nhận khoán thuộc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Sao La, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn nhận định, công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị, đoàn chỉ ra những khuyết điểm cần khắc phục và phát huy những ưu điểm đang có và trên cơ sở kiểm tra, giám sát để các đơn vị chủ rừng từng bước củng cố, hoàn thiện các hồ sơ có liên quan, đảm bảo việc quản lý và sử dụng tiền DVMTR đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.

Qua quá trình kiểm tra, Đoàn đã có những đánh giá cũng như góp ý tích cực cho các đơn vị chủ rừng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR không những trong trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 mà các năm tiếp theo để đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh nhà.

                                                                   Thanh Hiếu

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan