Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 24/5/2018 Đoàn kiểm tra của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 tại Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền. Đoàn kiểm tra gồm có: Ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc, ông Trần Quốc Cảnh - Phó Giám đốc và các cán bộ phụ trách Kiểm tra - Giám sát, cán bộ kỹ thuật, kế toán của Quỹ. Về phía Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên làm việc với đoàn có ông Đặng Vũ Trụ - Giám đốc, ông Trương Đình Hiếu - Kế toán trưởng và các cán bộ phụ trách kỹ thuật, kế toán của đơn vị.

Mở đầu buổi làm việc ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phổ biến nội dung công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR  năm 2017.

Sau khi nghe Giám đốc Quỹ phổ biến nội dung, ông Đặng Vũ Trụ - Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền báo cáo công tác triển khai, tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2017 của đơn vị, đồng thời cũng nêu lên những thuận lợi và khó khăn mà đơn vị gặp phải trong quá trình thực hiện.

Song song với việc kiểm tra hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại văn phòng của đơn vị, Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra hiện trường rừng cung ứng DVMTR được giao khoán cho các hộ gia đình để quản lý bảo vệ.

Qua quá trình kiểm tra Đoàn đã có những đánh giá cũng như góp ý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR trong năm 2018.

                                                                              Hạnh Nguyễn

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan