Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Chào mừng quý khách đến với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thừa Thiên Huế!

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Quỹ được thành lập theo Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế... Xem tiếp

Tin tức

(TN&MT) - Thời gian qua tại Thừa Thiên – Huế, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, người dân nhận khoán bảo vệ, phát triển rừng đã có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống, từng bước giảm nghèo bền vững. Để rõ hơn về vấn đề này, Báo TN&MT có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Hoài Tuấn – Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Ngày 29/5/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) đến tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá tình hình thực hiện chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) của Vườn Quốc gia Bạch Mã. 

Ngày 24/4/2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đón Đoàn công tác đánh giá giữa kỳ tiến độ triển khai thực hiện ERPA đến làm việc. Thành phần Đoàn công tác gồm: Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Chuyên gia môi trường cấp cao - Trưởng Đoàn công tác WB, Ông Muthukumara Mani - Chuyên gia kinh tế môi trường, Bà Kate Lillian Chadwick - Tư vấn giảm phát thải, Ông Christopher Turtle - Chuyên gia môi trường, Bà Kaori Oshima -  Chuyên gia xã hội, Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia môi trường, Ông Đào Quang Minh - Tư vấn phát triển xã hội, Bà Trần Thúy Hà - Chuyên gia quản lý tài chính, Bà Đinh Thùy Quyên - Trợ lý chương trình; đi cùng đoàn có Đại diện Cục Lâm nghiệp (Phòng Khoa học Công nghệ và HTQT; Đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam có ông Nguyễn Chiến Cường, Ông Nguyễn Quỳnh Dương. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có Ban lãnh đạo Quỹ và các trưởng phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Quỹ tỉnh, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm.

Từ ngày 08-09/4/2024, Cục Lâm nghiệp tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế để kiểm tra tiến độ giải ngân, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA).

Từ ngày 19-20/3/2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ Thừa Thiên Huế) tiếp tục đón đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh (Quỹ Hà Tĩnh) đến học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.

Tài liệu

Báo cáo kết quả thực hiện “ Xác định kết quả giảm phát thải cho từng tỉnh vùng Bắc Trung Bộ theo Báo cáo kết quả giảm phát thải lần 1 gửi Ngân hàng Thế giới làm cơ sở để điều phối nguồn thu từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025”.

Sổ tay hướng dẫn thực hiện ERPA là căn cứ để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 06 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, các đối tượng hưởng lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP, triển khai thực hiện một cách thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Nhằm cụ thể hóa các hướng dẫn của Thông tư 22, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn Sổ tay Hướng dẫn Xây dựng bản đồ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. 

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lý tuần tra bảo vệ rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng “Sổ tay tuần tra bảo vệ rừng cung ứng DVMTR”.

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lý và theo dõi ghi chép việc sử dụng tiền DVMTR, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng “Sổ theo dõi quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn/bản”. 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về