Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 12 tháng 12 năm 2023 Cục Lâm nghiệp đã ban hành Quyết định số 414/QĐ-LN-QBVPTR về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.

Ngày 30 tháng 5 năm 2024 Cục Lâm nghiệp đã ban hành Công văn số 745/LN-QBVPTR về việc thực hiện chi trả nguồn thu từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.

Ngày 13 tháng 9 năm 2018 Tổng Cục Lâm Nghiệp đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-TCLN-KHTC về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng”

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về