Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

C. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHÁC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ RỪNG TỰ NHIÊN

Hồ sơ chi trả:

1. Giấy đề nghị chuyển tiền (Mẫu số 01/TCK);

2. Quyết định/văn bản về việc giao quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên (nếu có).

3. Kế hoạch tài chính năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Mẫu số 02/TCK) (Nộp về Quỹ tỉnh sau khi được phê duyệt);

4. Biểu xác định diện tích rừng tự nhiên của tổ chức (Mẫu số 03/TCK);

5. Bản đồ diện tích rừng tự nhiên tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

Tải về: Hồ sơ Tổ chức khác

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan