Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

B. ĐỐI VỚI UBND CẤP XÃ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ RỪNG TỰ NHIÊN

Hồ sơ chi trả:

1. Giấy đề nghị chuyển tiền (Mẫu số 01/UBX);

2. Kế hoạch tài chính năm được UBND cấp huyện phê duyệt (Mẫu số 02/UBX) (Nộp về Quỹ tỉnh sau khi được phê duyệt);

3. Biểu xác định diện tích rừng tự nhiên của đơn vị (Mẫu số 03/UBX) (Làm tổng hợp chung cùng các đối tượng khác theo từng xã/phường/thị trấn);

4. Bản đồ diện tích rừng tự nhiên cấp xã tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (Làm tổng hợp chung cùng các đối tượng khác theo từng xã/phường/thị trấn).

Tải về: Hồ sơ UBND xã

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan