Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Hoạt động kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) luôn được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, đánh giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực thi chính sách chi trả DVMTR. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch và dựa trên cơ sở pháp lý đã được quy định, hằng năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với các chủ rừng là tổ chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ ngày 27/9/2021 – 22/10/2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 của 10 chủ rừng là tổ chức Nhà nước (Vườn Quốc gia Bạch Mã; Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền; Ban Quản lý Khu Bảo tồn Sao La; các Ban Quản lý rừng phòng hộ: A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Sông Bồ và Sông Hương; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Hòa và UBND xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm A lưới quản lý) trên địa bàn các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có: Ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc, ông Trần Quốc Cảnh - Phó Giám đốc và các cán bộ phụ trách Kiểm tra - Giám sát, cán bộ kỹ thuật, kế toán của Quỹ bảo vệ và Phát triển rửng tỉnh Thừa Thiên Huế. Về phía các đơn vị chủ rừng là tổ chức nhà nước có đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách chi trả DVMTR và kế toán của đơn vị.

Trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến nội dung công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 và đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo công tác triển khai, tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 của đơn vị, đồng thời cũng nêu lên những thuận lợi và khó khăn mà đơn vị gặp phải trong quá trình thực hiện.

Đoàn Kiểm tra - Giám sát làm việc với các hộ nhận khoán thuộc Ban Quản lý Rừng Phòng hộ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Song song với việc kiểm tra hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại văn phòng của đơn vị, Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra các hộ giao khoán và hiện trường rừng cung ứng DVMTR được đơn vị chủ rừng giao khoán cho các hộ gia đình để quản lý bảo vệ.

Đoàn Kiểm tra - Giám sát đi kiểm tra hiện trường rừng của các hộ nhận khoán thuộc Ban Quản lý Rừng Phòng hộ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhìn chung, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được giao. Qua quá trình kiểm tra, Đoàn đã có những đánh giá cũng như góp ý tích cực cho các đơn vị chủ rừng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR không những trong năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 mà các năm tiếp theo để đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh nhà.

                                                                  Đăng Thành

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan