Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều 23/12/2021 tại Văn phòng Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế, Lãnh đạo đơn vị và BCH Công Đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên năm 2021, nhằm đánh giá tình hình hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Xuân Hiền – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hiền – Giám đốc và ông Trần Quốc Cảnh – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã đánh giá cao những kết quả mà công đoàn của đơn vị đã đạt được trong năm 2021. Để đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước trong giai đoạn hiện nay mỗi cán bộ, công nhân viên đơn vị đã trưởng thành, hội đủ năng lực chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế là một tập thể đơn vị luôn quyết tâm, đoàn kết, chia sẻ hỗ trợ công việc để nâng cao năng lực và cải thiện thu nhập cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị trong năm qua. Đặc biệt đơn vị đã quan tâm đến khám sức khỏe định kỳ và thực hiện nghỉ dưỡng cho cán bộ,công nhân viên để gắn kết gần hơn. Không để các sự cố xảy ra trong công tác thực hiện chính sách chi trả DVMTR trong năm 2021. Lãnh đạo Quỹ mong muốn trong năm tiếp theo 2022, đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công nhân viên; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có tinh thần đoàn kết cao, cùng với Ban lãnh đạo Quỹ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; báo cáo công tác Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và chương trình công tác năm 2022; báo cáo thu chi tài chính và trình bày Dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài trên địa bản tỉnh, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ và sự nổ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Quỹ tỉnh) nên việc thực hiện nhiệm vụ đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần vào kết quả bảo vệ và phát triển rừng chung của tỉnh. Tổng diện tích chi trả hơn 158,62 ngàn ha rừng/288,40 ngàn ha có rừng của tỉnh (chiếm 55%), góp phần giữ vững độ che phủ rừng của tỉnh (57,38%) đồng thời tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đem lại thu nhập đáng kể cho hàng ngàn lao động vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sau hơn 10 năm và kết quả thực hiện vai trò Trưởng Khối thi đua khối sự nghiệp, toàn thể các đơn vị Khối sự nghiệp đã thống nhất đề xuất Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh là một trong ba đơn vị của Khối nhận Cờ Thi đua năm 2021 của UBND tỉnh.

Trong năm 2021 vừa qua, trước ảnh hưởng năng nề của đại dịch Covid -19, tuy vậy với sự nổ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã đạt nhiều kết quả tích cực, để ghi nhận kết quả đó, Giám đốc Quỹ đã công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 tại Quyết định số 195/QĐ-QBV&PTR ngày 06/12/2021, trong đó: Về danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 02 tập thể: Phòng Hành chính -  Tổng hợp, Kế hoạch - Kỹ thuật; Về cá nhân: Lao động tiên tiến cho 15 cá nhân trong đơn vị; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 02 cá nhân.

Ông Trần Quốc Cảnh, Phó Giám đốc – Bí thư Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng lên trao Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho: Ông Nguyễn Xuân Hiền – Giám đốc Quỹ và bà Vương Thị Hoa – Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

Bà Bùi Nguyễn Cẩm Tú – Thư ký Hội nghị trình bày dự thảo Nghị quyết của Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị, và tiến hành thảo luận trên tinh thần chân thực, khách quan, cởi mở, thẳng thắn, dân chủ; Hội nghị đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của đại biểu, các đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến. Hội nghị tiếp thu các ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, công nhân viên và cám ơn những ý kiến trao đổi quý báu của đồng chí Lãnh đạo. Đây là những ý kiến rất quan trọng, sẽ bổ sung vào văn kiện Hội nghị.Với sự thống nhất cao của 100% các thành viên trong Hội nghị, Hội nghị giao cho Lãnh đạo cơ quan và BCH công đoàn, lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã thông qua.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hiền cám ơn những ý kiến trao đổi quý báu của Hội nghị. Đây là những ý kiến rất quan trọng, sẽ bổ sung vào văn kiện Hội nghị. Đề nghị cán bộ, công nhân viên của đơn vị đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng, Hội nghị Cán bộ công nhân viên năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thành công tốt đẹp./.

 

                                                                             Vương Hoa

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan