Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Hoạt động kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm kiểm tra vào một số chủ rừng mà là tất cả các chủ rừng đang thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hàng năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, giám sát và thực hiện 02 đợt kiểm tra, giám sát, với nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo đó là nắm bắt được thực trạng, kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR của các chủ rừng một cách chính xác, qua đó xác định nguyên nhân, tồn tại và đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục và hoàn thiện tốt hơn, hiệu quả hơn trong công tác thực hiện chính sách chi trả DVMTR của tỉnh nhà.

Từ ngày 15/10 - 09/11, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR của các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền và Phú Lộc. Hoạt động kiểm tra tập trung vào 03 nội dung chính đó là: (1) Cơ cấu tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR; (2) Kết quả tuần tra, quản lý bảo vệ rừng cung ứng DVMTR; (3) Kết quả thu - chi tiền chi trả DVMTR năm 2017. Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện của các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, Đoàn kiểm tra, giám sát phối hợp cùng UBND xã, Kiểm lâm địa bàn trực tiếp kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép, chứng từ liên quan đến hoạt động tuần tra, quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền chi trả DVMTR. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra Đoàn phối hợp với Kiểm lâm địa bàn và chủ rừng đi thực địa hiện trường rừng cung ứng DVMTR của một số chủ rừng.

Kết quả kiểm tra cho thấy người dân đã tích cực chủ động hơn trong công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng mình được quản lý. Tùy theo số lượng thành viên và diện tích vùng rừng được quản lý các cộng đồng, nhóm hộ lập kế hoạch sắp xếp lịch cụ thể cho từng tháng trong năm để thực hiện công tác tuần tra: Những cộng đồng nhóm hộ có vùng rừng diện tích lớn, số lượng thành viên nhiều thì mỗi tháng tuần tra trung bình 02 - 03 lần, mỗi lần 10 - 12 thành viên đi tuần tra bảo vệ, chưa kể có những đợt đi tuần tra đột xuất nghi ngờ khi có dấu hiệu xâm phạm, còn những cộng đồng nhóm hộ có vùng rừng quản lý với diện tích nhỏ hơn, thành viên tham gia ít hơn thì mỗi tháng tổ chức ít nhất 02 lần tuần tra, bình quân đi từ 4 - 6 người/lần. Tiền công của mỗi đợt tuần tra được chi trả cho mỗi thành viên bình quân 150.000 đồng/ngày công/01 người. Sau khi nhận tiền từ Quỹ các chủ rừng chủ yếu chi cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chiếm khoảng trên 70% (trả công tuần tra, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng…), số tiền còn lại chi cho hoạt động văn phòng phẩm, cho vay phát triển sinh kế và các hoạt động chung của thôn, bản…

Sau mỗi đợt đoàn đi kiểm tra giám sát, đoàn cũng thấy vui hơn và ấm áp hơn khi cảm nhận được niềm vui của các thành viên đang tham gia thực hiện bảo vệ rừng cung ứng DVMTR. Các thành viên vui khi họ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, từ đó tạo cho các thành viên trong cộng đồng nhóm hộ có động lực để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng tốt hơn, Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ chủ động trao đổi và nắm bắt tốt các thông tin, lập ra được kế hoạch hợp lý cho mỗi năm, cách thực hiện quản lý số tiền được nhận hợp lý, đúng quy định, tạo cho các thành viên trong cộng đồng nhóm hộ tin tưởng và yên tâm thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR.

Thông qua kết quả kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, đề nghị chủ rừng cần khắc phục, chấn chỉnh, đồng thời khuyến khích nhiều chủ rừng đã thực hiện tốt, tích cực trong việc làm giàu rừng, vay vốn phát triển sinh kế từ nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đoàn củng ghi nhận nhiều ý kiến góp ý của các chủ rừng trong quá trình thực hiện chính sách, qua đó củng nhấn nhấn mạnh cần tăng cường hơn vai trò, trách nhiệm của cán bộ Kiểm lâm địa bàn và cán bộ phụ trách chi trả DVMTR của xã trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR./.

                                                                                                                              Vương Hoa

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan