Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện kế hoạch truyền thông, tập huấn năm 2022, từ ngày 08/11/2022 đến ngày 08/12/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức hoạt động tập huấn nâng cao năng lực trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đợt 2 cho các chủ rừng trên địa bàn 31 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm: 3 xã trên địa bàn huyện Phú Lộc, 03 xã trên địa bàn huyện Phong Điền, 09 xã trên địa bàn huyện Nam Đông và 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới. Hoạt động tập huấn nhằm giúp cho Kiểm lâm địa bàn, cán bộ phụ trách chi trả DVMTR xã, các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn tỉnh nắm rõ quy định pháp luật về chi trả DVMTR và quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR hiệu quả.

Có gần 700 học viên đã tham dự các lớp tập huấn, trong đó: 65 Cán bộ Kiểm lâm địa bàn, lãnh đạo và cán bộ UBND xã phụ trách chính sách chi trả DVMTR; Hơn 600 học viên đại diện cho các cộng đồng, nhóm hộ (Cộng đồng mời Trưởng ban, kế toán và thủ quỹ; nhóm hộ mời Trưởng nhóm và thủ quỹ). Đây là nguồn lực quan trọng cho các cộng đồng, nhóm hộ trong công tác bảo vệ rừng. Năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành chi trả cho 624 chủ rừng (14 chủ rừng là tổ chức nhà nước và 610 chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình), tổng diện tích chi trả hơn 158 nghìn ha với số tiền hơn 43,68 tỉ đồng. Kế hoạch trong năm 2022 tiến hành chi trả cho 645 chủ rừng với tổng số tiền chi trả DVMTR hơn 71,39 tỷ đồng.

Trong các buổi tập huấn giảng viên đã giới thiệu một số nội dung liên quan đến chi trả DVMTR được quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; Hướng dẫn quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong sử dụng tiền DVMTR. Đồng thời, định hướng các chủ rừng sử dụng tiền DVMTR chú trọng quản lý bảo vệ rừng kết hợp vay vốn phát triển sinh kế người dân sống gần rừng. Với phương pháp trình bày bằng Powerpoint để học viên tiện theo dõi, nắm bắt; Thực hiện thảo luận nhóm, thực hành, trình bày kết quả thảo luận giúp cho lớp tập huấn được sôi nổi và học viên dễ tiếp thu, dễ nhớ và thực hành được ngay sau khi tập huấn; Tiến hành hướng dẫn trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho các chủ rừng trong quá trình ghi chép sổ sách, chứng từ chi tiền DVMTR

Các học viên tham gia tương đối đầy đủ, đúng thành phần, học viên đã đặt câu hỏi cho giảng viên trả lời, giải đáp các thắc mắc trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR và trao đổi sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Trong đợt tập huấn này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng bước nâng cao chất lượng thực hiện chính sách chi trả DVMTR cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn tỉnh và tuyên truyền, thúc đẩy việc thực thi chính sách chi trả DVMTR ngày càng tốt hơn./.

                                                                  Trương Thuận

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan