Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của chính sách và hỗ trợ địa phương nhanh chóng xác định diện tích rừng đến tận chủ rừng làm căn cứ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam biên soạn cuốn Sổ tay “Hướng dẫn xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng” để làm tài liệu tham khảo cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, cơ quan Kiểm lâm các cấp và các tổ chức, cá nhân liên quan.

 

HỒ SƠ ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH

 

Nhằm đánh giá kết quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 1/9/2017 Quỹ Bảo về và Phát triển rừng đã ban hành quyết định số 139/QĐ-QBV&PTR về việc ban hành "Hệ thống mẫu biểu bộ công cụ giám sát, đánh giá trong chi trả DVMTR tại tỉnh TT Huế.

HỒ SƠ ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ CỘNG ĐỒNG

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về