Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

HỒ SƠ ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH

 

Nhằm đánh giá kết quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 1/9/2017 Quỹ Bảo về và Phát triển rừng đã ban hành quyết định số 139/QĐ-QBV&PTR về việc ban hành "Hệ thống mẫu biểu bộ công cụ giám sát, đánh giá trong chi trả DVMTR tại tỉnh TT Huế.

HỒ SƠ ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ CỘNG ĐỒNG

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về