Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT, về xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng: Căn cứ kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng, bản đồ dùng để xác định diện tích trong lưu vực quy định tại Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT, kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng của các năm trước liền kề để xác định diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho 09 chủ rừng là tổ chức Nhà nước gồm: Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Sao La, Các Ban Quản lý Rừng phòng hộ: A Lưới, Hương Thủy, Sông Hương, Nam Đông, Sông Bồ, Vườn Quốc gia Bạch Mã và Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa. Trên cơ sở bản đồ cung ứng DVMTR của các chủ rừng, Đoàn tiến hành sử dụng nguồn ảnh viễn thám để rà soát đối chiếu.

 

Đồng thời, tiến hành kiểm tra hiện trường thực tế diện tích rừng cung ứng DVMTR, qua xác minh diện tích rừng cung ứng DVMTR đảm bảo được tính trung thực, khách quan và được sự thống nhất giữa các bên.

Qua kiểm tra, đối chiếu số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR theo kế hoạch đầu năm 2018 và diện tích thực tế dựa trên cơ sở kết quả đã xác minh của các bên liên quan, diện tích cung ứng DVMTR của các chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có biến động tăng giảm số liệu diện tích rừng, đây là cơ sở để đơn vị là chủ rừng hoàn thành bản đồ cung ứng DVMTR năm 2018 phục vụ công tác chi trả kinh phí DVMTR.

Thanh Hiếu

 

 

 

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan