Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Quỹ được thành lập theo Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế.      

Quỹ hoạt động theo điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động được ban hành kèm theo Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế và các ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật.

Mục đích thành lập Quỹ:

- Huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương hóa nghề rừng;

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng;

- Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp.

Nguyên tắc hoạt động của Quỹ:

- Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; nhưng phải bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước cấp;

- Chi hỗ trợ cho chương trình, dự án hoặc hoạt động phi dự án liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng đủ yêu cầu đầu tư;

- Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; quản lý, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan