Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhằm nâng cao hiểu biết, năng lực thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao; theo kế hoạch tập huấn, đào tạo năm 2019, từ ngày 10/6 - 6/7/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức 12 lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cộng đồng trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” trên địa bàn 04 huyện: Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc và A Lưới.

Tham gia tập huấn có đại diện UBND xã, kiểm lâm địa bàn và Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ thuộc 26 xã thực hiện chi trả DVMTR của 04 huyện nêu trên. Nội dung tập huấn tập trung: (i) Phổ biến một số nội dung liên quan đến chi trả DVMTR được quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; (ii) Hướng dẫn việc lập kế hoạch và báo cáo trong tuần tra bảo vệ rừng và sử dụng tiền chi trả DVMTR; (iii) Hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền và vay vốn phát triển sinh kế từ tiền chi trả DVMTR.

Quá trình tập huấn, bên cạnh phần trình bày tổng quan về các quy định hiện hành trong công tác chi trả DVMTR và kế hoạch chi trả tiền DVMTR năm 2019, các học viên đã tham gia thảo luận về những khó khăn, tồn tại và tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, báo cáo kết quả tuần tra bảo vệ rừng và quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR của cộng đồng, nhóm hộ. Kết quả lớp tập huấn, đã ghi nhận và đưa ra giải pháp tháo gỡ một số khó khăn của bà con; đồng thời thống nhất nội dung và thời gian thực hiện các hoạt động liên quan đến việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR của các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ.

Trong đợt tập huấn này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục cấp phát Sổ tay tuần tra bảo vệ rừng và Sổ tay theo dõi quản lý, sử dụng tiền DVMTR cho các Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc ghi chép, quản lý sổ sách liên quan đến chi trả DVMTR.

Hi vọng sau đợt tập huấn lần này, các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ hiểu, nắm bắt được các quy định hiện hành liên quan đến chi trả DVMTR và thực hiện tốt việc lập kế hoạch, báo cáo kết quả tuần tra bảo vệ rừng và quản lý sử dụng tiền chi trả tiền DVMTR đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả, nhằm từng bước nâng cao chất lượng thực hiện chính sách chi trả DVMTR cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn tỉnh nhà.

Quang Dũng

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan