Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều ngày 03/12/2021, để đánh giá kết quả phong trào thi đua Khối Sự nghiệp năm 2021 và được sự thống nhất của 13 đơn vị thành viên trong Khối sự nghiệp. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế với vai trò là Trưởng Khối Sự nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua Khối Sự nghiệp năm 2021 theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Tham gia Hội nghị có ông Lê Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh - thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện lãnh đạo của 13 đơn vị thuộc Khối Sự nghiệp bao gồm: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, BQL Khu vực phát triển đô thị tỉnh, Vườn Quốc gia Bạch Mã, Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền trung, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Trung tâm Festival Huế, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Viện nghiên cứu phát triển tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng Khối thi đua, khen thưởng năm 2020 - 2021 chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng khối sự nghiệp năm 2021, trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết Khối Sự nghiệp năm 2021, các đơn vị nghe và đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo. Sau đó, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung trọng tâm và định hướng hoạt động của Khối thi đua trong thời gian tới.

Trên cơ sở nội dung “Giao ước thi đua” năm 2021 đã được ký kết giữa các đơn vị trong Khối Sự nghiệp; nhìn chung, các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua tích cực và có hiệu quả. Công tác thi đua của các đơn vị thuộc Khối Sự nghiệp đã dần đi vào nề nếp, tinh thần trách nhiệm được nâng cao, từ đó phong trào thi đua, khen thưởng ngày càng lớn mạnh, dân chủ, công khai, có chất lượng hiệu quả thiết thực; đồng thời đã thể hiện ý chí, nhận thức cũng như ý thức tự giác của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động trong các đơn vị; tạo động lực thúc đẩy quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ năm 2020 cho đến nay nên tình hình thực hiện phong trào thi đua năm 2021 của các đơn vị trong Khối Sự nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Tất cả 13 đơn vị thuộc Khối, đều là những đơn vị sự nghiệp, nhưng do đặc thù công việc, mỗi đơn vị có phạm vi, lĩnh vực hoạt động riêng, quy mô, cơ cấu tổ chức, lịch sử hình thành và phát triển khác nhau. Dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, các đơn vị đã tích cực, chủ động sáng tạo, tìm các giải pháp để khắc phục, quyết tâm hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị được giao trong năm. Tính chủ động, tích cực của các đơn vị thuộc Khối về công tác xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm kịp thời, có hiệu quả. Các đơn vị trong Khối hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau có truyền thống đoàn kết, hợp tác, tương trợ tốt đẹp. Hầu hết lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối Sự nghiệp đã kịp thời chỉ đạo phổ biến, quán triệt, hướng dẫn tuyên truyền các quy định và văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng cho toàn thể viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện

Trong năm 2021, Các đơn vị trong Khối Sự nghiệp đã có những thành tích được ghi nhận điển hình như: Bệnh viên Trung ương Huế đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đợt dịch lần thứ 4, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân và được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Công đoàn Y tế Việt Nam, 03 Bằng khen cấp Bộ, 01 Bằng khen cấp tỉnh; Vườn Quốc gia Bạch Mã được tặng Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Y tế Việt Nam; Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế được tặng Bằng khen của UBND tỉnh là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngày chủ nhật xanh” năm 2021; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh với năm kỷ niệm 10 năm thành lập, là đơn vị đã được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và các tỉnh bạn đánh giá cao trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, năm đầu tiên vượt kế hoạch thu hơn 30% tạo nên nguồn lực tài chính lớn cho công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở bảng điểm thi đua của các đơn vị trong Khối Sự ngiệp, Hội nghị đã thống nhất và bình bầu 03 đơn vị, đề nghi được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm: Bệnh viện Trung ương Huế, Bảo Hiểm xã hội tỉnh và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Ông Lê Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh - thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu kết luận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của phong trào thi đua yêu nước của Khối trong năm 2021, đồng thời chúc mừng Khối thi đua đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong năm qua và hy vọng Khối thi đua tiếp tục phát huy, luôn là đầu tàu trong Khối thi đua của các Khối đơn vị Sự nghiệp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Khối đánh giá cao công tác thi đua, khen thưởng và sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong Khối năm 2021. Hội nghị đã thống nhất bầu Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình giao thông tỉnh làm Trưởng Khối sự nghiệp năm 2022 và Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh làm phó Khối.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021 và triển khai tốt nhiệm vụ trong năm tiếp theo, các đơn vị trong Khối đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc. Tăng cường sự phối hợp, giao lưu thường xuyên giữa các đơn vị trong Khối về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm tạo sự đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa các đơn vị trong Khối. Duy trì nền nếp thực hiên quy chế làm việc, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động, làm tốt công tác giữ gìn trật tự, an toàn cơ quan, tích cực giữ vững đoàn kết nội bộ; quan tâm chăm lo, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tình thần cho cán bộ, viên chức và người lao động; tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng,… đặc biệt chung tay đẩy lùi, vượt qua đại dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối Sự nghiệp năm 2021 đã kết thúc tốt đẹp trong sự đồng lòng, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình công tác của Khối năm tiếp theo.

                                                            Vương Hoa

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan