Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong những năm qua, chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được khẳng định là nguồn lực quan trọng, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của các chủ rừng, đặc biệt là diện tích rừng giao cho cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình.

Để công tác chi trả tiền DVMTR đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan thì việc xác định diện tích rừng, chủ rừng thuộc các lưu vực cung ứng DVMTR là rất quan trọng. Năm 2021, trên cơ sở kế hoạch thu từ các đơn vị sử dụng DVMTR, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch chi trả tiền DVMTR cho các lưu vực cũ, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với các bên liên quan tiến hành rà soát, xác định ranh giới lưu vực, hiện trạng, chủ rừng thuộc lưu vực cung ứng DVMTR mới phát sinh để xây dựng kế hoạch chi trả. Kết quả ngày 25/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021và Sở Tài chính đã phê duyệt chi tiết kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý tại Quyết định số 2301/QĐ-STC ngày 12/7/2021.

Tổng kế hoạch chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng thuộc các lưu vực thủy điện (Lưu vực thủy điện Hương Điền – A Roàng – A Lin B1 – A Lin B2 – Rào Trăng 4, lưu vực thủy điện Bình Điền, lưu vực thủy điện Tả Trạch – Thượng Lộ, lưu vực thủy điện A Lưới) và các lưu vực nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 là hơn 31,23 tỷ đồng với diện tích được chi trả hơn 158.623 ha (Tăng 6.119 ha so với kế hoạch năm 2020) chi trả cho 10 chủ rừng là tổ chức nhà nước, 04 Hạt Kiểm lâm phối hợp UBND xã quản lý diện tích chi trả DVMTR, 647 chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình (So với kế hoạch năm 2020 tăng 01 chủ rừng là tổ chức và 47 chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình).

Trong đó, các đối tượng chủ rừng mới nằm trong lưu vực thủy điện mới phát sinh (Lưu vực thủy điện A Lin B1) được phê duyệt số tiền chi trả DVMTR theo kế hoạch năm 2021 là 890.789.000 đồng với mức chi trả cho 01 ha rừng là 230.000 đồng, bao gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân, các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình tại hai xã Hồng Vân và Trung Sơn. Đây là nguồn lực quan trọng cho các cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng được liên tục sau khi kết thúc chương trình về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 Nghị định số: 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở kế hoạch phê duyệt, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã gửi thông báo về kế hoạch chi trả tiền DVMTR của các lưu vực cung ứng DVMTR năm 2021 đến các chủ rừng đồng thời tiến hành hướng dẫn quy trình các bước lập hồ sơ, mở tài khoản ngân hàng hoặc VietelPay để thực hiện công tác chi trả tiền DVMTR đến các chủ rừng thuộc lưu vực mới.

                                                                                      Vương Hoa

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan