Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhằm cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng cho các chủ rừng là đồng bào dân tộc thiểu số trong thiết lập hồ sơ chi trả và thực hiện các mẫu biểu giám sát, đánh giá trong chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ ngày 09-12/10/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả DVMTR cho các Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ ở huyện vùng cao A Lưới.

Tham gia các lớp tập huấn là học viên đến từ các Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ, đại diện chính quyền địa phương và Kiểm lâm địa bàn của các xã A Roàng, Đông Sơn, Hương Lâm, A Ngo, Sơn Thủy, Phú Vinh, Nhâm, Hồng Thái, Hồng Bắc, Hồng Hạ, Hương Nguyên và thị trấn A Lưới thuộc huyện A Lưới.

Quá trình tập huấn, các học viên tham gia được hướng dẫn thiết lập các thủ tục, hồ sơ chi trả tiền DVMTR theo các quy định hiện hành; thực hành các mẫu biểu giám sát, đánh giá đối với chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ (05 mẫu biểu).  Đồng thời, chia nhóm thảo luận, hỏi đáp để các học viên trao đổi, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiến hành cấp phát Sổ tay tuần tra bảo vệ rừng, Sổ tay theo dõi tiền DVMTR và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR cho các Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ.

Thông qua đợt tập huấn này, hi vọng các Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ nắm bắt được những nội dung hướng dẫn để lập các thủ tục, hồ sơ chi trả tiền DVMTR năm 2018 đúng theo quy định, thực hiện tốt các mẫu biểu giám sát, đánh giá, sử dụng tiền DVMTR đúng mục đích, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn huyện.

 

                                                                                         Quang Dũng

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan