Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 14/4/2023, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Hội nghị Triển khai Nghị định số 107/2022/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ. Ông Nguyễn Quốc Trị – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tich UBND tỉnh TT Huế; Ông Trần Quang Bảo – Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Cục Lâm nghiệp đồng chủ trì Hội nghị.

Đến tham dự Hội nghị bao gồm: Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam; các chuyên gia về lâm nghiệp; Ngân hàng thế giới (WB); UBND cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng 06 tỉnh vùng Bắc Trung bộ; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh có tiềm năng về dịch vụ các-bon của rừng.

 Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp Phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2022 về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ. Với nội dung: Báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP; Báo cáo kết quả giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 1; Báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai tổng thể và kế hoạch năm 2023 của một số tỉnh vùng Bắc Trung bộ.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chào mừng Hội nghị.

Ông Lê Văn Thanh – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và PTR Việt Nam báo cáo Kế hoạch triển khai Nghị định số 107/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Chuyên gia về lâm nghiệp báo cáo kết quả giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 1 tại Hội nghị.

Các tỉnh vùng Bắc Trung bộ Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Thanh Hóa báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai tổng thể và kế hoạch năm 2023 của một số tỉnh vùng Bắc Trung bộ.

Ông Trần Quốc Cảnh - Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai và kế hoạch năm 2023 tại Hội nghị.

Việc ban hành Nghị định số 107/2022/NĐ-CP đã đáp ứng được mong mỏi của các bên liên quan đồng thời đưa Việt Nam bước đầu tiếp cận, tham gia cùng xu hướng chung của thế giới trong việc trao đổi, chuyển nhượng, thương mại tín chỉ lượng giảm phát thải, các-bon rừng.

Theo ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn "Nghị định số 107 là Nghị định được ngành lâm nghiệp rất mong chờ, là Nghị định đầu tiên giúp tạo ra một quy trình trong việc bán và triển khai các-bon rừng".

Trước đó, vào ngày 22/10/2020, Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (viết tắt là ERPA) được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) - đơn vị nhận ủy thác của Quỹ Đối tác các-bon lâm nghiệp (Quỹ FCPF). Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đại diện chủ sở hữu, quản lý, sử dụng và chuyển nhượng 10,3 triệu tấn CO2 kết quả giảm phát thải từ rừng tự nhiên tại 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ (gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) cho Quỹ FCPF ủy thác qua Ngân hàng IBRD đồng thời dự kiến nhận về khoảng 51,5 triệu USD.

Kết quả giảm phát thải khí nhà kính được tạo ra do các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng từ năm 2018 đến năm 2024 được thực hiện chuyển nhượng đến ngày 31/12/2025. Và kết quả giảm phát thải này đã chuyển nhượng theo ERPA, sẽ không được chuyển nhượng cho đối tác khác. Ngoài ra, nguồn thu từ ERPA là nguồn thu dịch vụ môi trường rừng đối với loại dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng, giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh đã được quy định trong Luật Lâm nghiệp. Đây được coi là nguồn tài chính rất có ý nghĩa đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên tại 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, góp phần tăng thu nhập cho gần 70 nghìn hộ gia đình và khoảng 950 cộng đồng dân cư có sự tham gia mà phần lớn là những đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Quỹ FCPF chi trả dựa trên kết quả hấp thụ CO2, hỗ trợ các quốc gia đã được công nhận sẵn sàng thực hiện REDD+ và có thể kiểm chứng được mức giảm phát thải từ rừng. Ngân hàng IBRD sẽ thẩm định và thực hiện chi trả dựa trên báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả giảm phát thải theo 3 giai đoạn 2018-2019, 2020-2022 và 2023 - 2024. Việc chi trả đến những đối tượng hưởng lợi như chủ rừng, UBND xã, cộng đồng dân cư, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng...được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch chia sẻ lợi ích và Sổ tay hướng dẫn thực hiện ERPA (POM) cùng với Nghị định số 107 sẽ trở thành căn cứ pháp lý quan trọng, đầy đủ, rõ ràng đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong quá trình triển khai thí điểm.

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ - ERPA được thực hiện thí điểm đã giúp khơi thông và kịp thời tiếp nhận nguồn lực có ý nghĩa đáng kể cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân sống gắn bó với rừng. Hơn nữa, nó còn tạo tiền đề rất cơ bản cho việc hoàn thiện, thể chế hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác, đặc biệt là Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp có nội dung về dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng.

Bên cạnh đó, thực hiện thí điểm ERPA cũng chính là cơ hội tốt để có thêm nguồn lực, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh gắn với phát triển bền vững và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết “đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050’’ của Việt Nam tại COP26.

Hội nghị Triển khai Nghị định số 107/2022/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

                                                                                     Vương Hoa 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan