Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

 Ngày 20 - 21/12/2016, Chi cục Kiểm lâm là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Nông nghiệp và PTNT) và đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng đã tiến hành Phúc tra nghiệm thu diện tích quản lý bảo vệ rừng và cung ứng dịch vụ môi trường rừng của Ban Quản lý rừng Phòng hộ Hương Thủy.

Phúc tra nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng là một hoạt động quan trọng giúp việc chi trả dịch vụ môi trường rừng kịp thời, cũng như hoạt động tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng ngày càng hiệu quả hơn và góp phần hỗ trợ đơn vị có điều kiện để tổ chức, bảo vệ tốt khi rừng được giao cho đơn vị quản lý.

Qua 02 ngày làm việc, Đoàn phúc tra nghiệm thu đã nghe báo cáo của Ban Quản lý rừng Phòng hộ Hương Thủy đồng thời tiến hành rà soát hiện trạng rừng, đối chiếu số liệu, kiểm tra hồ sơ chi trả. Kết quả Phúc tra nghiệm thu như sau:

          - Việc lập và gửi Hồ sơ thanh toán chi trả dịch vụ môi trường rừng về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng trình tự và thời gian quy định.

- Tổng diện tích rừng cung ứng DVMTR thuộc lưu vực thủy điện Bình Điền được nghiệm thu năm 2016 là: 5.790,96 ha gồm: Rừng tự nhiên (3.245,66 ha) và rừng trồng (2.545,30 ha) đạt 100%.

- Số nhóm hộ nhận khoán: 09 nhóm hộ

- Tổng diện tích giảm: 0,00 ha

- Về số tiền chi trả: Năm 2016, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 860/QĐ-UBND; Quyết định số 862/QĐ-UBND và Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 26/4/2016, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy nhận được số tiền: 736.352.000 đồng. Ban đã tạm ứng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế 50% số tiền được chi trả trong năm 2016 là 368.176.000 đồng.

 - Về công tác quản lý bảo vệ rừng: Ban Quản lý rừng Phòng hộ Hương Thủy đã xây dựng phương án QLBVR năm 2016 đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. Qua phương án đơn vị lập các kế hoạch, đồng thời xác định các khu vực trọng điểm để tổ chức tuần tra, truy quét nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng. Hộ được nhận khoán đã chủ động kế hoạch trong công tác tuần tra rừng trên địa bàn phân công, chịu sự quản lý kiểm tra, giám sát của trạm BVR khe Hụp, khe Dâu. Thường xuyên tuần tra nhằm phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng như: Khai thác, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật rừng trái phép, PCCCR. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức kiểm tra truy quét trên tuyến Hữu Trạch (Diện tích đơn vị quản lý bảo vệ và được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng) gồm: 09 đợt, số lượt người tham gia: 63 lượt. Ngoài ra Trạm QLBVR khe Hụp đã kiểm tra đột xuất tại hiện trường và lập 08 biên bản đối với các hộ nhận khoán.

          - Đoàn Phúc tra cũng đề nghị Ban Quản lý rừng Phòng hộ Hương Thủy phối kết hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Thủy, Trạm Kiểm lâm lòng hồ thủy điện Bình Điền, Đội Kiểm lâm cơ động số 1 tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, truy quét ở các vị trí, tuyến trọng điểm dễ xảy ra phá rừng và khai thác khoáng sản, đồng thời rà soát lại diện tích đơn vị đang quản lý dựa trên cơ sở rà soát quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và số liệu Kiểm kê rừng để làm cơ sở giao khoán cho các năm tiếp theo.

Nhìn chung tình hình rừng tương đối ổn định, các vụ việc được phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời. Trên địa diện tích cung ứng DVMTR không có điểm nóng về tình trạng khai thác lâm sản trái phép, không xảy ra cháy rừng.

                                                                                         Thanh Hiếu

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan