Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Vào ngày 19-20/6/2018 thực hiện theo Công văn số 56/QBV&PTR-KHKT về việc kiểm tra kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện trong năm 2017 tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Đông

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có: ông Trần Quốc Cảnh - Phó Giám đốc cùng các cán bộ phụ trách Kiểm tra - Giám sát, cán bộ kỹ thuật, kế toán của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Về phía Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Đông có ông Trần Toản - Giám đốc, ông Trần Văn Cường - Kế toán trưởng và các cán bộ phụ trách kỹ thuật của đơn vị. 

Sau khi nghe ông Trần Quốc Cảnh - Phó Giám đốc Quỹ phổ biến một số nội dung của buổi kiểm tra giám sát, ông Trần Toản - Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Đông báo cáo quá trình công tác quản lý bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong năm 2017 của đơn vị, những thuận lợi và khó khăn mà đơn vị gặp phải trong quá trình thực hiện, đưa ra các đề xuất kiến nghị.

Trong quá trình kiểm tra. Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, thủ tục và các mẫu báo cáo giám sát đánh giá theo bộ công cụ do đơn vị thực hiện. Nhằm nắm rõ tình hình giao khoán cho cá nhân Đoàn cũng đã  lựa chọn ngẫu nhiên một số đối tượng nhận khoán để phỏng vấn, đánh giá quá trình quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền chi trả DVMTR.

Đợt kiểm tra giám sát này đoàn cũng đã đẩy mạnh kiểm tra hiện trường rừng cung ứng DVMTR được giao khoán cho các hộ nhận khoán để quản lý bảo vệ.

Đoàn kiểm tra đã có những đánh giá công tác sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng và quản lý bảo vệ rừng. Qua đánh giá đã giúp đơn vị hoàn thiện các vấn đề mà đoàn kiểm tra giám sát chỉ ra nhằm để đơn vị thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR.

                                                                                                     Hoàng Vũ

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan