Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thực hiện Giấy mời số 1093/GM-CCKL ngày 09/12/2016 của Chi cục Kiểm lâm về việc phúc tra nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc các lưu vực thủy điện Hương Điền và Bình Điền, ngày 15 – 16/12/2016, Đoàn phúc tra nghiệm thu bao gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Công ty Cổ phần đầu tư HD đã tiến hành phúc tra nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa.

 Sau khi nghe Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa báo cáo đồng thời Đoàn phúc tra nghiệm thu đã đi kiểm tra hiện trường thực tế, tình hình lập Hồ sơ thanh toán chi trả tiền dịch vụ môi trường và công tác quản lý bảo vệ rừng của đơn vị cụ thể như sau:

          1. Diện tích chi trả dịch vụ môi trường: Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao quản lý bảo vệ rừng và đất rừng với tổng diện tích 15.809,30 ha thuộc hai lưu vực thủy điện Hương Điền và Bình Điền. Trong đó:

          - Tổng diện tích có rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực thủy điện Hương Điền là: 2.055,04 ha gồm: Rừng tự nhiên (1.523,54 ha) và rừng trồng (531,50 ha).

          - Tổng diện tích có rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực thủy điện Bình Điền là: 12.015,56 ha gồm: Rừng tự nhiên (11.434,94 ha) và rừng trồng (580,62 ha).

          2. Số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng: Năm 2016, Công ty được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường thuộc lưu vực thủy điện Hương Điền và Bình Điền theo Quyết định số 860/QĐ-UBND; Quyết định số 862/QĐ-UBND và Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 với tổng số tiền là: 1.768.697.000 đồng.         Công ty đã tạm ứng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế 50% số tiền được chi trả trong năm 2016 là 884.348.500 đồng. Trong đó:

          - Lưu vực thủy điện Hương Điền: 128.640.500 đồng.

          - Lưu vực thủy điện Bình Điền: 755.708.000 đồng.

          3. Hồ sơ thanh toán chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: Đơn vị đã lập hồ sơ quản lý bảo vệ rừng cho 04 Trạm, bao gồm: Trạm Cầu Nhôm, Trạm Tà Ve, Trạm Mẹ Việt Nam và Trạm Khe Sinh. Việc lập và gửi Hồ sơ thanh toán chi trả dịch vụ môi trường rừng về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng trình tự và thời gian quy định.

          4. Thực hiện phúc tra nghiệm thu: Đoàn phúc tra nghiệm thu chọn ngẫu nhiên 10,47% so với diện tích nghiệm thu của đơn vị để kiểm tra, kết quả Đoàn đã kiểm tra 1.257,88 ha rừng và được đánh giá xử lý Đạt 100%. Trong đó:

          - Diện tích rừng tự nhiên: 1.184,34 ha.

          - Diện tích rừng trồng: 73,54 ha.

          5. Công tác quản lý bảo vệ rừng:

          - Các Trạm quản lý bảo vệ rừng của Công ty đã tổ chức tuần tra, truy quét 734 đợt với trên 1.580 ngày công tham gia tại các tuyến trọng điểm dễ xảy ra nạn khai thác gỗ và đào đãi vàng trái phép. Phát hiện và phá hủy 05 lán trại, 06 xuy bơi, 50 mét dây buột gỗ, 01 máy tời gỗ, xua đuổi 72 lâm dân có dấu hiệu vi phạm lâm luật ra khỏi rừng. Phát hiện và tạm thu giữ 01 cưa xăng đã qua sử dụng và tạm thu giữ 02 phách gỗ với khối lượng 0,32 m3 gỗ.

- Ngoài nhiệm vụ chốt chặn tổ chức tuần tra rừng thường xuyên ở các trạm, trong tháng 6/2016 Công ty cũng đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế thực hiện truy quét các khu vực trọng điểm thuộc Công ty quản lý và đã đem lại sự ổn định trên địa bàn.

- Nhờ sự phối hợp thông tin kịp thời của các đơn vị chủ rừng lân cận, lực lượng quản lý bảo vệ rừng đã tiếp cận và phát hiện tại khu vực khe Chà Lệnh, nơi giáp ranh với Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới có dấu hiệu khai thác vàng trái phép, tại hiện trường phát hiện một số dụng cụ đào đãi vàng bị phá hủy do trước đó bị lực lượng các đơn vị thực hiện phá hủy, không phát hiện người. Sau nhiều lần tuần tra, trọng điểm đào đãi vàng này đã được ổn định tình hình không tái diễn trở lại.

         

          Nhìn chung, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được giao. Bám sát Phương án quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng và chỉ đạo của các cấp, lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Công ty luôn nêu cao tinh thần cảnh giác để thực hiên tốt nhiệm vụ được giao không để vấn đề nổi cộm xảy ra trong công tác quản lý bảo vệ rừng tự nhiên cũng như công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong năm 2016.

 

Nguyên Phương

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan