Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

D. ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH

Hồ sơ chi trả:

1. Giấy đề nghị chuyển tiền (Mẫu số 01/HGĐ);

2. Biểu xác định diện tích rừng tự nhiên (Mẫu số 02/HGĐ) (Làm tổng hợp chung cùng các đối tượng khác theo từng xã/phường/thị trấn);   

3. Bản đồ diện tích rừng tự nhiên tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 (Làm tổng hợp chung cùng các đối tượng khác theo từng xã/phường/thị trấn);

4. Quyết định giao rừng và đất lâm nghiệp của cấp có thẩm quyền phê duyệt (Nếu có nộp bản photo có chứng thực);

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Nộp bản photo có chứng thực, trường hợp chưa được cấp hoặc thất lạc thì phải có biên bản ký giáp ranh có xác nhận của UBND xã);

6. Căn cước công dân (Bản chụp/scan phải rõ ràng số, hình ảnh, ngày cấp và đảm bảo thời hạn sử dụng theo quy định).

- Các thủ tục ở mục 4, 5, 6 chỉ nộp một lần đầu tiên; nếu trong quá trình thực hiện có sự thay đổi thì hồ sơ thanh toán phải kèm theo các thủ tục thay đổi đó.

Tải về: Hồ sơ Hộ gia đình

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan