Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả. Trong các năm vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện chính sách chi trả (DVMTR) và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế, đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần đáng kể vào kết quả bảo vệ và phát triển rừng chung của tỉnh; đồng thời tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đem lại thu nhập đáng kể cho hàng ngàn lao động vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn huyện.

Từ ngày 15/10/2018 - 02/11/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 của các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ tại các xã: Hồng Hạ, Hồng Kim, Nhâm, A Roàng, Hương Lâm, Hồng Thái, Hồng Thượng, Hương Phong, Phú Vinh, Sơn Thủy, A Ngo và Hương Nguyên trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với 86 chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn huyện. Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo UBND xã, cán bộ phụ trách chi trả DVMTR của xã và Kiểm lâm địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện Chính sách chi trả DVMTR năm 2017 của các cộng đồng, nhóm hộ.

Trong quá trình làm việc, căn cứ các biểu mẫu giám sát, báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 của các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ đã gửi về Quỹ, đoàn đã trực tiếp kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép, chứng từ liên quan đến hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng tiền DVMTR năm 2017 của các chủ rừng. Qua đó, đã phát hiện và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, ghi chép sổ sách, chứng từ sử dụng tiền DVMTR của các Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ; đồng thời cũng ghi nhận nhiều cộng đồng, nhóm hộ đã thực hiện tốt, tích cực trong việc làm giàu rừng, vay vốn phát triển sinh kế từ tiền chi trả DVMTR.

Qua đợt kiểm tra, giám sát lần này, Đoàn kiểm tra, giám sát phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND xã đã tổ chức đi hiện trường rừng xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2018 của một số cộng đồng, nhóm hộ. Thông qua kết quả kiểm tra, đoàn đã hướng dẫn các Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ khắc phục các tồn tại, hạn chế; song song đó đề nghị UBND xã, Kiểm lâm địa bàn tăng cường giám sát, hỗ trợ các cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn huyện.

Thông qua đợt kiểm tra, giám sát này, các Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động liên quan đến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng giúp nâng cao hơn nữa hiểu biết và khả năng thực thi chính sách thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng để chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thực hiện ngày một hiệu quả hơn, chất lượng hơn trêm địa bàn huyện./

 

                                                        Quang Dũng

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan