Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ ngày 28/8 - 06/9/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 của các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ tại 06 xã: Hương Hữu, Hương Lộc, Hương Sơn, Thượng Lộ, Thượng Nhật và Thượng Quảng. Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách chi trả DVMTR và Kiểm lâm địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện Chính sách chi trả DVMTR năm 2017 và kết quả thực hiện đầu năm 2018 của các cộng đồng, nhóm hộ.

Thông qua kết quả báo cáo theo bộ công cụ giám sát, đánh giá, hồ sơ và kết quả quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng, nhóm hộ, đoàn đã trực tiếp kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép, chứng từ liên quan đến hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng (bảng chấm công, biên bản …) và quản lý, sử dụng tiền DVMTR (sổ ghi chép quản lý sử dụng tiền, dánh sách ký nhận tiền công tuần tra, tiền mua công cụ, dụng cụ …). Qua đó, đã phát hiện và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, ghi chép sổ sách, chứng từ sử dụng tiền của các Ban Quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ; đồng thời cũng ghi nhận nhiều cộng đồng, nhóm hộ đã thực hiện tốt, tích cực trong việc tuần tra bảo vệ rừng, vay vốn phát triển sinh kế từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Qua quá trình kiểm tra, Đoàn tổ chức đi hiện trường rừng cung ứng của một số cộng đồng, nhóm hộ năm 2018 có UBND xã và Kiểm lâm địa bàn tham gia hướng dẫn cộng đồng, nhóm hộ xử lý các tình huống củng như khắc phục các tồn tại, hạn chế  trong quá trình đi tuần tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, khi nhận tiền từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, các chủ rừng chủ yếu chi cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chiếm khoảng 75%, số tiền còn lại chi cho hoạt động mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, cho vay phát triển sinh kế…

Kết thúc các đợt kiểm tra, Đoàn đã yêu các cộng đồng, nhóm hộ khắc phục tồn tại, hạn chế, phát huy những mặt đạt được, đồng thời củng đề nghị UBND xã, Kiểm lâm địa bàn tăng cường giám sát, hỗ trợ các cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn mình quản lý để chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng phát huy hết vai trò trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống cho người dân sống ven rừng./.

                                                                         Đặng Hiếu

       

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan