Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 03 tháng 4 năm 2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2020.

 

Ngày 27 tháng 5 năm 2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1279/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2019.

Ngày 19 tháng 7 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1595/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2018

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1024/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1023/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Thượng Lộ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1022/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thuộc các lưu vực nguồn nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Hương Điền và lưu vực thủy điện A Roàng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.

 

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phê duyệt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc  lưu vực A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về